Spotkanie
9.06.2021 - online

Żydowscy pisarze – znani i nieznani

Na obrazie widzimy fotografię Isaac Leib Peretz.
Icchok Lejb Perec, fot. Wikimedia

Seniorki i seniorów zapraszamy na najbliższe spotkanie z serii "Wokół kultury żydowskiej", podczas którego porozmawiamy o znakomitościach świata literatury z różnych wieków.

  • 9 czerwca (środa), godz. 16.00

Kobiety i mężczyźni obdarzeni talentem, którzy niezwykłe umiejętności piórem przelewali na papier. Żyjąc na polskich ziemiach pisali w hebrajskim, jidysz i polskim. Znani, znane, ale też mniej znane i mniej znani. 

Zastanowimy się nad fenomenem „Piastunki Rebeki” autorstwa Riwke bas Meir Tiktiner, pierwszej żydowskiej kobiety, która wydała książkę. Okiem Pauliny Wengeroff spojrzymy na miniony świat, jej twórczość to przejaw tęsknoty za tym, co bezpowrotnie odeszło. 

Poznamy autora słów "Czy nie zetniesz cedrów, by nie wyrosły wyżej niż trawa?", który uważał, że literatura powinna być zaangażowana, chociaż nie był człowiekiem polityki a idealistą. Dowiemy się, kto na przełomie XIX i XX wieku zdobył tytuł „odnowiciela poezji hebrajskiej”. Przypomnimy także tych, którzy pisali wybitne dzieła dla dzieci. 

Spotkanie poprowadzi Renata Płotczyk, edukatorka od wielu lat związana z Muzeum POLIN. 

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Kontakt w sprawie zajęć "Wokół kultury żydowskiej": [email protected]

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl