Muzeum
online

Wywiady historii mówionej z osobami pomagającymi uchodźcom wojennym z Ukrainy

Aleksander Rozenfeld. fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W drugą rocznicę zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę przygotowaliśmy premierę na kanale YouTube Historia mówiona/Kolekcja Muzeum POLIN – wywiad z polskim Żydem Aleksandrem Rozenfeldem, zaangażowanym w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. To pierwszy film, zapowiedź specjalnego cyklu.

Chcemy opowiedzieć o doświadczeniu osób uciekających przed konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz o doświadczeniu osób udzielających im pomocy. Przedstawiamy historię pomocy udzielanej przez polskiego Żyda Aleksandra Rozenfelda. Skupiamy się na jego osobistej perspektywie pomocy. Wywiady cyklu będą ogniskować się wokół następujących zagadnień:

  • życie w Polsce do momentu wybuchu wojny;
  • moment życiowy, w którym nastąpił wybuch wojny;
  • okoliczności zaangażowania się w pomoc;
  • dynamika działań pomocowych;
  • koszty emocjonalne, finansowe pomocy;
  • perspektywa naocznego świadka;
  • poczucie sprawczości/strategie radzenia sobie ze stresem i emocjami;
  • świecka teodycea;
  • doświadczenie pomocy, jak i doświadczenie formatywne.

"Warto czasami wziąć głębszy, głębszy oddech i nie bać się. Iść dalej, Iść głębiej, mocniej z jeszcze większym zaangażowaniem, z jeszcze większym impetem, z jeszcze większą siłą rozmachu, z jeszcze większym rozgłosem. Ponieważ nie mówimy o żadnym eksperymencie, nie mówimy o sposobie na życie, nie mówimy o pracy. Mówimy o pomaganiu ludziom, którzy znaleźli się w najgorszym momencie swojego życia, którego nikomu nie życzę i oni też nikomu nie życzyli" – cytat z wywiadu z Aleksandrem Rozenfeldem.

Aleksander Rozenfeld – Aleksander Szaul Rozenfeld urodził się 9 czerwca 1984 roku w Afuli w Izraelu, dzieciństwo i młodość spędził w Złotowie w Polsce. Jest poetą i malarzem, felietonistą "Słowa Żydowskiego". Po maturze wyemigrował do Izraela, gdzie odbył służbę wojskową. Po pięciu latach powrócił do Złotowa. Pisze wiersze i maluje obrazy, których styl określany jest jako połączenie symbolizmu z okresu prymitywizmu z elementami kolorowego pop-artu. W jego twórczości odnaleźć można motywy rozterek i dylematów związanych z poszukiwaniem tożsamości i miejsca na ziemi. Obrazy, jak "Bezdomny", "Liban 2006", "Tratwa" powstałe w czasie pobytu w Izraelu poruszają temat wyzwań związanych z losem emigranta poszukującego swojego miejsca na ziemi. Po powrocie do Złotowa w twórczości artysty zaczęły dominować obrazy dotyczące przeżyć z dzieciństwa i traum związanych z okresem dorastania w Polsce. Aleksander Szaul Rozenfeld jest znany także z malowania portretów, które zamówili u niego m.in. mer Paryża Anne Hidalgo i piosenkarka Yasmin Levy. Jego twórczość literacką znaczą tomiki wierszy "Wiercipięty Boże – Aniołki Chromające", "Ziemia obiecana. Wybór wierszy", "Przebudzenie".