Spotkanie
23.05.2021 - online

Wspólne dźwiękowe pejzaże. Muzyczne dziedzictwo polskich Żydów

Profesor Halina Goldberg wygłosi pierwszy w tym roku wykład z serii Distinguished Lectures Muzeum POLIN, podczas którego opowie o wkładzie polskich Żydów w dziedzinę muzyki.

  • 23 maja (niedziela), godz. 20.00 CET
  • Dyskusja do obejrzenia na kanale YouTube Muzeum POLIN >>
  • Wykład moderowany przez Kajetana Prochyrę (Muzeum POLIN).

W powszechnym mniemaniu na temat tworzenia muzyki przez Żydów na ziemiach polskich, żydowskie i nieżydowskie przestrzenie muzyczne były od siebie oddzielone, a każda z grup była powiązana z różnymi pejzażami dźwiękowymi. Jednakże archiwalia zdeponowane w archiwach ukazują inną historię: materiały, datowane kilka setek lat wstecz, cały czas przypominają nam, że pomimo restrykcji prawnych i zaciętego współzawodnictwa pomiędzy żydowskimi i nieżydowskimi muzykami, istniało wiele możliwości kooperacji między nimi.

Wykład ukaże muzyczne dziedzictwo Żydów polskich, przez pryzmat okoliczności, które umożliwiały żydowskim i chrześcijańskim muzykom wspólne tworzenie – uczenie się od siebie, dzielenie się repertuarem i językami muzycznymi. Zostanie także podkreślona rola żydowskiego mecenatu muzycznego w tych interakcjach.

W trakcie wykładu będą prezentowane fragmenty nowoodkrytych utworów muzycznych stworzonych przez Żydów polskich. 

Halina Goldberg, profesor muzykologii w Indiana University Bloomington, współpracuje też z Jewish Studies Program, Russian and East European Institute i Polish Studies Center. Jest kierownikiem projektu Digital Scholarly Commons, który jest poświęcony studiom nt. życia Żydów w przedwojennej Łodzi (Jewish Life in Pre-World War II Łódź). W badaniach koncentruje się na interdyscyplinarnych zagadnieniach z zakresu recepcji, historii kultury, interakcji muzyki i polityki oraz praktyk performatywnych. Zajmuje się muzyką polską i wschodnioeuropejską XIX oraz XX w., twórczością Chopina i wzajemnymi powiązaniami kultury polskiej i żydowskiej.

Kajetan Prochyra - kurator sceny muzycznej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dziennikarz muzyczny, publikuje w Tygodniku Powszechnym. 

 

Seria online "Distinguished Lectures" w 2021 towarzyszy otwarciu programu #online poświęconego galerii "Dziedzictwo" – nowej części wystawy stałej Muzeum POLIN. 

Galeria "Dziedzictwo" eksploruje wkład polskich Żydów w światową cywilizację, w ramach dyscyplin takich jak sztuka, nauka, ekonomia czy polityka.

Wykład odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

Program GEOP możliwy jest dzięki wsparciu Taube Philanthropies, The William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH