Warsztaty
13.06.2021

Warsztaty artystyczne - sztuka współczesna - warsztaty rodzinne dla osób z niepełnosprawnościami

Zapraszamy na warsztaty twórcze inspirowane wybranym dziełem Wilhelma Sasnala, którego autorską wystawę możemy oglądać w Muzeum POLIN

Twórczość przede wszystkim pozwala nam wyrazić siebie, opowiadać o swoim szczęściu, ale także smutku i cierpieniu w sposób niedosłowny, symboliczny. Efekt naszych artystycznych działań czasem bywa drugorzędny w porównaniu do pozytywnych emocji, jakich dostarcza sam proces twórczy.

Warsztaty towarzyszą wystawie czasowej Wilhelma Sasnala.