Dyskusja
10.11.2022 - online

Ubój religijny – czy da się odejść od przemysłowej hodowli zwierząt?

Podczas dyskusji zastanowimy się, czy dla osób przestrzegających prawo żydowskie i tradycję judaistyczną możliwe jest niejedzenie mięsa, odejście od uboju religijnego i przejście na wegetarianizm lub nawet weganizm. Do rozmowy zaprosiliśmy rabinkę Małgorzatę Kordowicz oraz filozofa i etyka Pawła Łukowa.

Czy szóste przykazanie "Nie zabijaj" (w Biblii hebrajskiej jest to szóste przykazanie Dekalogu, piąte – w chrześcijaństwie) dotyczy tylko ludzi czy wszystkich żywych istot? Co mówi o tym tradycja żydowska, judaizm? Jaki stosunek mają do tego wyznawcy innych religii? Co mówi o tym współczesna etyka? 

W tym kontekście zastanowimy się także nad tym, czy łatwo porzucić wielowiekową tradycję i stać się wegetarianinem lub weganinem. Jak może to zostać przyjęte w tradycyjnym żydowskim domu? 

Poruszymy również temat przemysłowej produkcji mięsa. Czy według judaizmu jest nieetyczna? Czy powinno się jej zakazać lub znacznie ją ograniczyć? Czy produkcję przemysłową można zastąpić w taki sposób, by ludzie mieli jednak możliwość jedzenia produktów mięsnych? Jakie w tej kwestii są współczesne propozycje i rozwiązania? Na wszystkie te pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas dyskusji.

Uczestnicy:

Małgorzata Kordowicz – rabinka, posługuje w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, a w Szkole Teologii Żydowskiej Uniwersytetu Poczdamskiego uczy przyszłych rabinów i kantorów. 

Paweł Łuków – filozof i etyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; jego specjalności naukowe to: etyka normatywna, bioetyka, filozofia medycyny. 

Prowadzenie:

Agata Rakowiecka – szefowa JCC Warszawa, inicjatorka "Boker Tov – koszerne śniadanie".

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl