Nauka
12.03.2018

Sympozjum "Doświadczenie (auto)biograficzne a tożsamość. Zapisy literackie pokolenia Marca '68"

Sympozjum Doświadczenie (auto)biograficzne a tożsamość. Zapisy literackie pokolenia marca '68. Sympozjum 12-13 marca 2018, Warszawa.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Badacze i znawcy literatury przeanalizowali dziesiątki tekstów literackich dotyczących Marca ’68. Szukali w nich ścieżek określania przez człowieka nowej tożsamości po gwałtownym i nieodwracalnym przeżyciu. Wyniki ich prac zostaną zaprezentowane podczas prelekcji i dyskusji. Będziemy mogli skonfrontować własne przeżycia z obrazem wyłaniającym się z tekstów autorów, którzy o nas pisali. 

 • 12 marca (poniedziałek), godz. 10:30-18.00, Muzeum POLIN, Sala konferencyjna B, wstęp wolny
 • 13 marca (wtorek), godz. 9.45-13.00, Muzeum POLIN, Sala konferencyjna B, wstęp wolny


Motto: "Mamy ważkie powody, aby zapomnieć o pewnych aspektach naszej przeszłości – na przykład, kiedy pamięć taka jest zbyt bolesna dla naszej zbiorowej świadomości" (Frank Ankersmit)

Kontrmotto: "Mamy ważkie powody, aby pamiętać o pewnych aspektach naszej przeszłości – choćby w imieniu tych, dla których niepamięć zbiorowa byłaby zbyt bolesna" (Ulisses Heron)

 

Program sympozjum

12.03.2018 – DZIEŃ PIERWSZY

10.30 – 12.30

 • Piotr Forecki, Marzec ‘68 jako pogrom. Brakujące pojęcie opisu.
 • Andrzej Zieniewicz, Marzec ‘68 jako doświadczenie graniczne.
 • Sławomir Buryła, Marzec – punkty sporne.

12.30 - 13.00 - przerwa na kawę

13.00 – 14.30

 • Bartłomiej Krupa, Widziane z Ziemi Obiecanej. Obraz Marca ‘68 z perspektywy autobiograficznej twórczości żydowskich emigrantów z Polski w Izraelu.
 • Alina Molisak, Fenomen „Plotkies” i literatura.

14.30 – 15.30 - przerwa na lunch

15.30 – 17.30

 • Marta Tomczok, „Gęsi już wszystkie po wyroku”. Przemoc symboliczna i fałszywa identyfikacja w narracjach marcowych.
 • Agnieszka Grudzińska, Jak (nie) mówić dzieciom o żydostwie w komunistycznych domach: fikcja autobiograficzna Romana Grena, wspomnienia Henryka Dasko.
 • Hanna Gosk, Brzydkie słowo na „a”. Przemocowe (tj. wymuszone okolicznościami) aspekty konstruowania tożsamości podmiotu, występujące w relacji obywatel –władza przy staraniach o tzw. dokument podróży wydawany Polakom pochodzenia żydowskiego w 1968 roku.

18.00 – spotkanie z Anną Frajlich. Prowadzenie – Katarzyna Kuczyńska-Koschany.

13.03.2018 – DZIEŃ DRUGI

9.45 – 11.10

 • Beata Przymuszała, „Ogarnięci szałem” – Msza za miasto Arras Szczypiorskiego jako diagnoza wydarzeń marcowych.
 • Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Wiersze (p)o roku 1968 i żydowskie konteksty poezji Anny Pogonowskiej.

11.10 – 11.25 - przerwa na kawę

11.25 – 12.50

 • Agnieszka Gajewska, Marzec ‘68 i jego konsekwencje w korespondencji Stanisława Lema.
 • Przemysław Czapliński, Spójne rozdarcie. Język (auto)biografii żydowskiej po roku 1968. Dyskusja końcowa i zamknięcie sympozjum.

Projekt współorganizowany przez Zakład Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, Zakład Literatury XX i XXI wieku Wydziału Polonistyki UW oraz Muzeum POLIN.

Partnerzy

Załączniki:
 • Program sympozjum [PDF] - pobierz
  Pobierz plik 867.79 KB / PDF