Spotkanie

Spotkania ze świadkami historii

Starszy mężczyzna i starsza kobieta
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Podczas Dni Otwartych stworzymy przestrzeń do spotkań ze świadkami historii, w której będą mogły zaistnieć ich osobiste historie. Będzie to wyjątkowa okazja, by wysłuchać ich opowieści o wojennych i powojennych doświadczeniach i o polsko-żydowskich relacjach.

29 października o godz. 12.00 zapraszamy  na spotkanie z Samuelem i Adą (Krystyną) Willenberg.

Samuel Willenberg jest ostatnim żyjącym uczestnikiem buntu w obozie zagłady w Treblince. Pochodzi z Częstochowy, po ucieczce z obozu zagłady brał udział w powstaniu warszawskim. Przez lata pracował jako geodeta. Na emeryturze zajął się rzeźbą. Jego prace przedstawiają sceny z Treblinki – m.in. dziewczynę podczas golenia włosów i obozowych artystów zmuszonych do gry na skrzypcach.

Jego żona Ada (Krystyna) Willenberg jest z Warszawy, w czasie wojny doświadczyła zarówno życia w getcie warszawskim, jak i ukrywania się pod fałszywym nazwiskiem po „stronie aryjskiej”. Państwo Willenbergowie poznali się w 1948 roku i w 1950 roku razem wyemigrowali do Izraela, gdzie mieszkają do dziś.

30 października o godz. 12.00 zapraszamy na spotkanie z Anną Trachtenherc, która w wyniku kampanii antysemickiej Marca ‘68 została zmuszona wraz z rodzicami do opuszczenia Polski. Anna była już wtedy studentką, ale na emigrację do Szwecji zabrała ze sobą m.in swoją dziecięcą sukienkę i szkolne pamiątki - podręczniki i zeszyty do historii Polski i języka polskiego. Były dla niej najcenniejszymi pamiątkami z dzieciństwa. Po latach zdecydowała się przekazać je jako dar Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Spotkania poprowadzi Joanna Król, dziennikarka i muzealniczka. Autorka i współautorka reportaży i filmów na temat historii i tożsamości żydowskiej: „Nasz dom”, „Polska metryka Szlomo Jardena”, „Ocaleni”. Obecnie w muzeum tworzy zasoby historii mówionej.

Miejsce: sala projekcyjna niebieska na I piętrze, spotkania w języku polskim.