Wystawy
10.07.2021

Spacer po wystawie: Oblicza przemocy

10 lipca 2021 r. mija osiemdziesiąt lat od pogromu Żydów w Jedwabnem. W rocznicę tego tragicznego wydarzenia zapraszamy na spacer po wystawie stałej poświęcony przemocy antyżydowskiej.

  • 10 lipca (sobota), godz. 14:00

Uprzedzenia, mity i fałszywe oskarżenia na przestrzeni wieków wielokrotnie prowadziły do wybuchów zbiorowej agresji wobec Żydów. W jakich okolicznościach do nich dochodziło? Dlaczego Żydzi stawali się kozłem ofiarnym? Dlaczego to na nich zrzucano odpowiedzialność za rozmaite kryzysy i nieszczęścia? Podczas spaceru po wystawie stałej przeanalizujemy przypadki tumultów i pogromów, do których dochodziło na ziemiach polskich od średniowiecza aż po wiek XX.

Zastanowimy się nad fenomenem trwałości antyżydowskich stereotypów i przyjrzymy się mechanizmom działania tłumu. Opowiemy też o ludziach, którzy potrafili przeciwstawić się przemocy: w obliczu tragicznych wydarzeń wzywali do opamiętania i bronili ofiar. Co nimi kierowało? Co sprawiało, że zdobywali się na odwagę by sprzeciwić się nienawiści?

Spacer poprowadzi  dr Mariusz Jastrząb 

dr Mariusz Jastrząb - historyk dziejów społecznych i gospodarczych, kulturoznawca, wykładowca akademicki, przewodnik muzeum POLIN, mieszkaniec Muranowa. Przez ostatnich dwadzieścia lat pisywał “poważne” książki i artykuły, wygłaszał referaty na konferencjach naukowych, ale przygotowywał też gry edukacyjne i tworzył scenariusze zajęć dla dzieci. Słowem: zmagał się z historią na przeróżne sposoby...