Wykład

Powojenne migracje Żydów polskich

fot. M. Starowieyska, D. Golik/Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Mało kto zdaje sobie sprawę, że po II wojnie światowej w Polsce nadal zamieszkiwała jedna z największych społeczności żydowskich na świecie. Dlaczego wyemigrowali? Jakie były skutki tej emigracji? Na te pytania odpowie w swoim wykładzie prof. dr hab. Dariusz Stola – historyk, dyrektor Muzeum POLIN

Choć tylko 10 proc. polskich Żydów przetrwało II wojnę światową, to nadal była to jedna z najliczniejszych społeczności żydowskich na świecie, licząca ponad trzysta tysięcy osób. Ćwierć wieku później w Polsce mieszkało już tylko kilkanaście tysięcy Żydów.

Pozostali opuścili kraj w kilku falach emigracji. Dlaczego? W jakich okolicznościach? Dokąd? Co wyjazd oznaczał dla nich samych, dla Polski i dla ich nowych ojczyzn? Z tymi pytaniami zmierzy się prof. Dariusz Stola, historyk specjalizujący się w tematyce migracji oraz w najnowszych dziejach polskich Żydów.

Prof. dr hab. Dariusz Stola – dyrektor Muzeum POLIN, historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, członek zespołu Ośrodka Badań nad Migracjami UW. W swoich badaniach zajmował się historią stosunków polsko-żydowskich, historią PRL i historią migracji międzynarodowych w XX wieku. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych i 10 książek, w tym: „Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968”, „Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1948-1989”, „Patterns of Migration in Central Europe” (z Claire Wallace).

12 marca, godz. 18.00, wstęp wolny, wykład tłumaczony na język angielski.

Cykl działań „Wielokulturowa Warszawa” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

Patroni medialni

Kontynent Warszawa - logotyp