Nauka
2.10.2022 - online

POLIN Book Talks: Polsko-żydowski artysta w rozterce – życie i twórczość Samuela Hirszenberga

Mirjam Rajner i Richard Cohen omówią swoją nową książkę "Samuel Hirszenberg, 1865-1908: A Polish Jewish Artist in Turmoil", która bada życie i karierę Samuela Hirszenberga na tle ruchów artystycznych jego czasów, dramatycznych wydarzeń historycznych i świata sztuki, w którym się poruszał.

  • 2 października (niedziela), godz. 20.00
  • Transmisja w języku angielskim na kanale YouTube Muzeum POLIN >>
  • Uczestnicy spotkania dostaną 30% rabatu na zakup książki od Liverpool University Press

Najstarszy syn łódzkiego włókiennika, Samuel Hirszenberg, sprzeciwił się ortodoksyjnemu ojcu i w wieku piętnastu lat rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tam znalazł się pod wpływem Jana Matejki. Edukację artystyczną kontynuował w Monachium i Paryżu, do Łodzi powrócił w 1893 roku.

Wczesne obrazy rodzajowe Hirszenberga, przedstawiające tradycyjne życie żydowskie ("Jesziwa", "Szabasowe popołudnie", "Cmentarz żydowski"), powstały pod wpływem twórczości Leopolda Horowitza, Isidora Kaufmanna i Maurycego Gottlieba. Najbardziej znany jest z późniejszych dzieł symbolistycznych, podejmujących temat wysiedlenia ("Wędrujący Żyd", "Wygnanie", "Czarny Sztandar"). Inspirowane ideą żydowskiego odrodzenia narodowego, stały się ikonami syjonizmu. Jego mecenas, magnat włókienniczy Izrael Poznański, zlecił Hirszenbergowi dekorację wielkiej jadalni i sali balowej w swoim wystawnym pałacu, które można oglądać do dziś.

W 1907 roku Samuel Hirszenberg zaczął uczyć w nowo założonej Szkole Bezalel w Jerozolimie, ale zmarł niecały rok później. W tym krótkim czasie stworzył serię obrazów przedstawiających jerozolimskich Żydów, a także impresjonistyczne pejzaże.

Prelegenci:

Mirjam Rajner, profesorka i kierowniczka Katedry Sztuki Żydowskiej na Uniwersytecie Bar-Ilan, jest współredaktorką Ars Judaica, wiodącego czasopisma poświęconego żydowskiej sztuce i kulturze wizualnej. Opublikowała wiele artykułów na temat Marca Chagalla i współczesnej sztuki żydowskiej z Europy Środkowej i Wschodniej, współtworzyła katalogi wystaw, redagowała książki i czasopisma naukowe, między innymi "East European Jewish Studies, Images, Jewish Art, Nashim, Studia Rosenthaliana" i "Studies in Contemporary Jewry". Jest autorką "Fragile Images: Jews and Art in Yugoslavia,1918-1945"; obecnie współredaguje zbiór artykułów zatytułowany "Crossing Borders: Jewish History and Culture in Southeastern Europe".

Richard Cohen, emerytowany profesor na Wydziale Historii Żydów i Współczesnego Żydostwa Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, a także współkurator dwóch dużych wystaw historyczno-artystycznych: w Nowym Jorku ("From Court Jews to the Rothschilds") i w Paryżu ("Le Juif Errant: Un Témoin du Temps"). Jest autorem książki "Jewish Icons: Art and Society in Modern Europe", która otrzymała nagrodę Arnolda Wischnitzera za najlepszą książkę z zakresu historii Żydów (1999), a także redaktorem i współredaktorem ponad piętnastu książek, z których wiele koncentruje się na aspektach sztuki i historii Żydów. Dwie z jego współredagowanych prac zostały opublikowane przez Littman Library: "The Jewish Contribution to Civilization: Reassessing an Idea" (2007) oraz "Insiders and Outsiders: Dilemmas of East European Jewry" (2010). 

Renata Piątkowska, Główna Kuratorka Zbiorów w Muzeum POLIN, ukończyła Instytut Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorką wielu książek, artykułów i wystaw dotyczących sztuki i kultury Żydów polskich, m.in. "Między «Ziemiańską» a Montparnassem. Roman Kramsztyk". Przed rozpoczęciem pracy w Muzeum POLIN w 2006 roku była kuratorką kilku wystaw, m.in. "Przyjaciele. Szymon Mondzain, Jan Hrynkowski, Władysław Zawadowski".

François Guesnet, profesor Modern Jewish History w University College London, specjalizuje się we wczesnonowożytnej i dziewiętnastowiecznej historii Żydów polskich i wschodnioeuropejskich. Jest współprzewodniczącym rady redakcyjnej "Polin: Studies in Polish Jewry". Opublikował między innymi "Polnische Juden im 19. Jahrhundert: Lebensbedingungen, Rechtsnormen und Organisation im Wandel". Jest również współredaktorem książki "Warsaw: The Jewish Metropolis. Studies in Honor of the 70th Birthday of Professor Antony Polonsky" (z Glennem Dynnerem) oraz "Negotiating Religion: Cross-Disciplinary Perspectives" (z Cécile Laborde i Lois Lee).

Prowadzący:

Antony Polonsky, emerytowany profesor na Brandeis University. Specjalizuje się we wschodnioeuropejskiej historii żydowskiej i studiach nad Zagładą. Założyciel i wiceprezes Institute for Polish-Jewish Studies w Oxfordzie oraz American Association for Polish-Jewish Studies, Cambridge, MA. Absolwent i doktor Uniwersytetu Oksfordzkiego, członek Brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Historycznego, doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Cykl POLIN Book Talks odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

Logo Global Outreach Program

Program GEOP możliwy jest dzięki wsparciu Taube Philanthropies, The William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH