Nauka
24.04.2022 - online

POLIN Book Talks: Jak pisać historię polskich Żydów?

Moshe Rosman będzie rozmawiać z Natalią Aleksiun i Marcinem Wodzińskim o swojej nowej książce "Categorically Jewish, Distinctly Polish: Polish Jewish History Reflected and Refracted".

Profesor Rosman traktuje historię polskich Żydów jako dynamiczną relację, będącą "małżeństwem z rozsądku" między Żydami a Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Choć naznaczona kryzysem i prześladowaniami, ostatecznie jest to historia osiągnięć i stabilności. W publikacji Rosman przygląda się historiografii polskiego żydostwa, relacji między "Żydami i innymi Polakami", organizacji społeczności żydowskiej i pozycji, jaką zajmowały w niej kobiety oraz historii chasydyzmu. 

Książka "Categorically Jewish, Distinctly Polish: Polish Jewish History Reflected and Refracted" została wydana przez Liverpool University Press. 

Prelegenci:

Moshe Rosman jest emerytowanym profesorem w Koschitzky Department of Jewish History and Contemporary Jewry na Uniwersytecie Bar-Ilan w Tel Awiwie. Opublikował między innymi:  "The Lords' Jews: Magnate-Jewish Relations in the Polish-Lithuanian Commonwealth" (1990); "Founder of Hasidism: A Quest for the Historical Ba'al Shem Tov" (1996); oraz "How Jewish Is Jewish History" (2009), jest również współautorem książki "Hasidism: A New History" (2018).  

Natalia Aleksiun jest Harry Rich Professor of Holocaust Studies na Uniwersytecie Florydy w Gainesville. Jej rozprawa doktorska na Uniwersytecie Warszawskim zdobyła Nagrodę Prezesa Rady Ministrów dla doktorantów i ukazała się drukiem jako "Dokąd dalej. Ruch syjonistyczny w Polsce (1944–1950)" (2002). Jest autorką książki "Świadoma historia: polscy historycy żydowscy przed Holokaustem" (2021) oraz współredaktorką trzech tomów "Polin" – dotyczących pamięci o Zagładzie, historiografii żydowskiej oraz dzieci i ich wychowania w Europie Wschodniej. Od stycznia 2021 r. jest współredaktorką naczelną "East European Jewish Affairs". Jest pracownicą naukową w Polskim Instytucie Studiów Zaawansowanych w Warszawie, gdzie kończy pracę nad książką o "aferze kadrowej" w szkołach medycznych Europy Środkowo-Wschodniej.

Marcin Wodziński jest profesorem historii i literatury żydowskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie kieruje Zakładem Studiów Żydowskich. Jego badania koncentrują się na historii i kulturze Żydów wschodnioeuropejskich w okresie nowożytnym, ze szczególnym uwzględnieniem chasydyzmu i Haskali. Jego książki to między innymi: "Małżeństwo z rozsądku: Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej" (2007), "Hasidism and politics: The Kingdom of Poland, 1815–1864" (2020), "Chasydyzm: atlas historyczny" (2018) oraz "Hasidism: Key questions" (2018). Jest współautorem książki "Hasidism: A New History" (2018).

Prowadzący:

Antony Polonsky jest emerytowanym profesorem Brandeis University. Specjalizuje się we wschodnioeuropejskiej historii żydowskiej i studiach nad Zagładą. Założyciel i wiceprezes Institute for Polish-Jewish Studies w Oxfordzie oraz American Association for Polish-Jewish Studies, Cambridge, MA. Absolwent i doktor Uniwersytetu Oksfordzkiego, członek Brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Historycznego, doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Cykl POLIN Book Talks odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

Logo Global Outreach Program

Program GEOP możliwy jest dzięki wsparciu Taube Philanthropies, The William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH