Wykład
16.11.2017

Relacja wideo: Partia wobec Żydów, Żydzi w partii

fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Wykład poruszy problem postaw ludności żydowskiej wobec władzy komunistycznej. Jakie były przyczyny i skala poparcia komunizmu na "ulicy żydowskiej"? Jak wyglądała działalność żydowskich komunistów w środowisku żydowskim i na ogólnokrajowej scenie politycznej? Jakie było nasilenie i przejawy antysemityzmu w polityce PZPR?

Relacje między społecznością żydowską a partią komunistyczną w powojennej Polsce były bardzo skomplikowane. Polityka PPR i PZPR miała wpływ na odbudowę życia i wizje przyszłości Żydów w Polsce po Zagładzie, emigrację i relacje PRL z Izraelem.

Wykład wygłosi dr hab. Bożena Szaynok z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, badaczka dziejów Żydów w Polsce po 1945 roku i historii stosunków polsko-izraelskich. Autorka m.in. pierwszej monografii pogromu kieleckiego (1992) oraz pracy Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944-1968 (2008). Obecnie prowadzi badania nad stosunkiem Kościoła katolickiego do problematyki żydowskiej w powojennej Polsce. 

 

Wykład odbywa się w ramach cyklu "Życie przecięte" Żydzi w Polsce 1944-1968”

Nielicznym ocalałym z Zagłady polskim Żydom przyszło odbudowywać swoją egzystencję w zupełnie innej niż przedwojenna rzeczywistości – w nowym ustroju, w nowych granicach, w państwie jednolitym narodowościowo.

Cykl wykładów inspirowany galerią POWOJNIE  na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN prezentuje różne aspekty historii Żydów w Polsce po II wojnie światowej: życie społeczne, życie polityczne, religię, kulturę, ruchy migracyjne. Jego tytuł zapożyczyliśmy z książki Joanny Wiszniewicz* ukazującej losy pokolenia Żydów urodzonych i wychowanych w powojennej Polsce, dla których Marzec ‘68 był doświadczeniem generacyjnym.

Ważnym wątkiem opowieści będą uwarunkowania polityczne funkcjonowania społeczności żydowskiej i jej konfrontacja z antysemityzmem. Bo to właśnie polityka była determinantą kampanii antysemickiej lat 1967-68, która w praktyce zniszczyła życie żydowskie w PRL.

*Joanna Wiszniewicz, Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008.

 

Patron

Patronat medialny

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać zaproszenia na wydarzenia naukowe, popularnonaukowe, spotkania
oraz dyskusje organizowane w Muzeum POLIN, zapraszamy do podawania swojego adresu
poczty elektronicznej (po kliknięciu w link poniżej).

TAK, CHCĘ OTRZYMYWAĆ ZAPROSZENIA >>