Warsztaty

Park Projektów

Grupa kobiet. Wszystkie mają lekko pochylone głowy.
fot. Magda Starowieyska

Zapraszamy do udziału w Parku Projektów, wydarzeniu towarzyszącym konferencji Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Projekty, metody, inspiracje. Międzynarodowe środowisko praktyków, muzealników, edukatorów, działaczy organizacji pozarządowych oraz artystów zaprezentuje swoje projekty, publikacje i podzieli się zdobytymi doświadczeniami. W nieformalnej atmosferze będzie można zapoznać się z różnorodnością działań na rzecz żydowskiego dziedzictwa kulturowego. W programie przewidziane są projekcje filmów, warsztaty i instalacje interaktywne. Wydarzenie jest otwarte dla publiczności.

Park Projektów będzie podzielony na siedem stanowisk – wspólnych stołów, przy których osoby zainteresowane podobną tematyką będą mogły wymienić doświadczenia i zapoznać się z inicjatywami innych uczestników wydarzenia. Przy wspólnych stołach będziemy rozmawiać o rekonstrukcji, językach i edukacji, projektach prowadzonych wśród lokalnych społeczności, nowych mediach, sztuce, edukacji o Holokauście i o inicjatywach, których efektem są publikacje. Osoby zajmujące się żydowskim dziedzictwem kulturowym mogą przynieść i zaprezentować własne materiały.

Park Projektów odbędzie się na Skwerze Willy'ego Brandta. W razie deszczu zostanie przeniesiony do wnętrza Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

PROGRAM

11.00 Wielkie mapowanie – przypnij swój projekt do mapy Europy

11.30 Sesje networkingowe przy stanowiskach

12.00–13.00 Warsztaty i prezentacje przy wspólnych stołach. Część 1

Warsztaty dodatkowe

12.00–12.40 Preserving Culture and Memory through Drama and Art, fragment spektaklu i warsztat – The Foundation for Holocaust Education Projects (PL/ENG)

12.45–13.00 Methods in international collaboration on Holocaust Education, krótki komentarz do wystawy – The Organization of Drohobycz, Boryslaw and Vicinity Survivors and Descendants (ENG)

13.00–14.00 Warsztaty i prezentacje przy wspólnych stołach. Część 2 

Warsztaty dodatkowe

13.00–13.30 The Happy Union of Flowers on a Soviet Blank Holiday, warsztat, instalacja interaktywna – International Centre for Litvak Photography (ENG)

13.30–14.00 Warsztat opowiadania historii – Stowarzyszenie Grupa Studnia O. (ENG)

14.00–14.30 Sesja zamykająca przy wspólnych stołach

Krótki komentarz do wystaw

14.30–14.45 Issues concerning merging Survivors memories with formal history – The Organization of Drohobycz, Boryslaw and Vicinity Survivors and Descendants (ENG)

10.30–18.00 Instalacja Filmowa 

>>Pobierz mapę Parku Projektów

>>Pobierz program instalacji filmowej

10 czerwca, godz. 11.00–15.00, wstęp wolny, otwarte dla publiczności

 

Partnerzy

Patronat

     

 
Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”