Wykład
11.03.2021 – online

Miasto nie-ludzkie – wykład Filipa Springera

fot. Lechoslaw Kwiatkowski

Filip Springer w swoim wykładzie poruszy temat podejścia człowieka do pozaludzkiej przyrody miasta w kontekście panującej katastrofy klimatycznej. Pod lupę zostanie wzięta dzielnica Muranów, a wątek  jej ekosystemu posłuży jako przykład do refleksji nam miastem przyszłości. Wykład będzie moderować Kamila Radecka-Mikulicz, kuratorka wystawy "Tu Muranów".

Lubimy myśleć o miastach, jako o czymś bardzo ludzkim, czymś co przeciwstawiane jest "naturze" albo dzikiej przyrodzie. Jakby gdzieś na obrzeżach wielkich metropolii przebiegała fizyczna granica między naturą, a kulturą. Jakby ta granica w ogóle gdziekolwiek przebiegała a ten podział miał jakikolwiek głębszy sens. Ale tak myślimy - że miasta należą do nas - ludzi. Zmiany jakie zachodzą na naszej planecie przeczą jednak temu wyraźnie. W dobie katastrofy klimatycznej i innych klęsk środowiskowych, z masowym wymieraniem gatunków włącznie człowiek musi zredefiniować swoje podejście do pozaludzkiej przyrody. A to znaczy, że musi także przemyśleć swoje miasta na nowo. Struktury, które uważaliśmy dotąd za wyłącznie ludzkie, są bowiem od samego początku zamieszkiwane przez inne istoty. 

Jeśli chcemy skutecznie i konstruktywnie odpowiedzieć na wyzwania związane z katastrofą klimatyczną, musimy obecność tych istot uwzględnić także w miejskich ekosystemach. Dlatego pytanie o przyjazne miasto przyszłości musi się spotkać z pytaniem: dla kogo ono miałoby być przyjazne? Czy pojęcie to uwzględnia także troskę o jego nie-ludzkich mieszkańców. I jak ta troska może się realizować? Pytania te można zadać w kontekście całych miast, albo ich wycinków zastanawiając się, jak uprzyjaźnić (bo już nie "zhumanizować") miejskie przestrzenie. 

Wszystkie te zagadnienia nabierają szczególnego znaczenia w mieście i dzielnicy podniesionej z kompletnych  gruzów. A przecież takim miejscem jest Muranów, który zaraz po wojnie stał się obszarem, zarządzanym przez poza-ludzką przyrodę i od tej przyrody wtórnie "odzyskanym" przez człowieka. Pytanie czy to dziedzictwo stwarza jakąkolwiek szansę na wytworzenie nowego sposobu koegzystowania?
 

Filip Springer - pisarz i fotograf, autor wielu cykli reporterskich oraz książek, m.in. "Miedzianka. Historia znikania", "Wanna z kolumnadą", "13 pięter", "Miasto Archipelag", "Źle urodzone". Stypendysta Narodowego Centrum Kultury, Fundacji "Herodot" im. Ryszarda Kapuścińskiego i Miasta Stołecznego Warszawy. Nominowany do najważniejszych nagród literackich w Polsce. Jego książki tłumaczone są na angielski, niemiecki, rosyjski, czeski i węgierski, w przygotowaniu jest także tłumaczenie na chiński. Współpracuje z Instytutem Reportażu w Warszawie, współtwórca festiwalu literackiego MiedziankaFest. W sierpniu 2019 r. ukazała się jego najnowsza książka "Dwunaste. Nie myśl, że uciekniesz".


Wydarzenie realizowane w ramach programu towarzyszącego wystawie "Tu Muranów" >>
Wystawę można zobaczyć jeszcze do 22 marca

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl