Film

„Jakub kłamca”

zdjęcie ilustracyjne - kadr filmu
fot. materiały prasowe

Ekranizacja powieści Jurka Beckera z Robinem Williamsem w roli tytułowej. Dobra wiadomość usłyszana przez Jakuba w radiu budzi zapomnianą już w getcie radość i nadzieję. Jakub, widząc to, decyduje się fałszować dochodzące z frontu wiadomości, by podnieść na duchu swoich towarzyszy.

Urodzony w Łodzi Jurek Becker napisał „Jakuba kłamcę” na postawie swoich wojennych doświadczeń i życia w getcie Litzmanstadt. Powieść została po raz pierwszy przeniesiona na ekran w 1975 roku przez Franka Beyera. Peter Kassovitz, urodzony na Węgrzech Żyd, 20 lat później powrócił do tej historii. Brutalność rzeczywistości getta uwypuklił za pomocą ironii i czarnego humoru. 

Wstęp wolny

Pokazy w ramach cyklu „Zagłada. Poszukiwanie języka filmowego. Przegląd komediodramatów o Holokauście”

W latach 90. XX wieku na ekrany kin zaczęły wchodzić wielkie produkcje poświęcone Zagładzie, które przyciągnęły setki tysięcy widzów. Dzięki przystępnej formie temat wojennych losów europejskich Żydów został oswojony, trafił do masowego odbiorcy i zanurzył się w popkulturze.

Forma owych baśni o Holokauście i filmowy język zaczerpnięty z kina gatunkowego będą przedmiotem zainteresowania kwietniowego cyklu, w ramach którego pokażemy cztery kontrowersyjne tytuły. Cyklowi towarzyszyć będzie debata organizowana 3 kwietnia we współpracy ze stowarzyszeniem B'nai B'rith.

Zastanowimy się wspólnie, jaka jest stawka filmów o Zagładzie: prawda historyczna? emocjonalne zaangażowanie? intelektualne i moralne katharsis? Czy coś ogranicza twórcę w wykorzystaniu dostępnych kinu środków? Czy można stworzyć holokaustową komedię? Czy życie w czasie Zagłady mogło być piękne?