Dyskusja
18.04.2021 - online

"Jakby wybuchło, to razem ze mną. I tyle"

Fragment pomnika Bohaterów Getta, przed którym pali się płomień.
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Historia powstania w getcie warszawskim to nie tylko historia walczących mężczyzn. To także historia m.in. Frani Beatus, której ciała nigdy nie odnaleziono. Dwory Baran tęskniącej w palącym się getcie za zapachem wołyńskich lasów. Halinki Rochman, która przyjęła kulę przeznaczoną dla swojej koleżanki – Róźki Rozenfeld, i tak zastrzelonej na ulicy kilka dni później. 

  • 18 kwietnia (niedziela), godz. 18.00

Podczas dyskusji organizowanej w przeddzień 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim Sylwia Chutnik, razem z Zuzanną Hertzberg i Karoliną Szymaniak, spróbują przywrócić pamięć o kobietach walczących w kwietniowym zrywie.

Kim były? Jak zmieniały się podczas walki? Co stało się z tymi, które przeżyły wojnę? Jaki był stosunek mężczyzn bojowców do walczących koleżanek? I wreszcie: czym różnią się wspomnienia walczących kobiet od wspomnień walczących mężczyzn? 

Uczestniczki dyskusji:

Sylwia Chutnik – pisarka i felietonistka, propagatorka czytania, współautorka programu Barłóg Literacki, działaczka społeczna. Ukończyła kulturoznawstwo oraz Gender Studies na Uniwersytetu Wwarszawskiego. Autorka powieści i opowiadań. Nominowana do Nagrody Nike w 2009, 2012 i 2015 roku. Laureatka Paszportu Polityki za rok 2008.

Karolina Szymaniak – adiunktka w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracowniczka naukowa Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe obejmują współczesną literaturę jidysz, polsko-żydowskie stosunki kulturowe, politykę pamięci oraz teorie modernizmu i awangardy.  Uczy jidysz i kultury żydowskiej w Liceum im. Zuzanny Ginczanki. 

Zuzanna Hertzberg – artystka interdyscyplinarna, artywistka i badaczka. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Sztuki Mediów pod opieką artystyczną prof. Leona Tarasewicza i prof. Krzysztofa Wodiczko. Jest także absolwentką Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Współzałożycielka Żydowskiego Bloku Antyfaszystowskiego, członkini Koalicji Antyfaszystowskiej oraz członkini zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny.

 

Wydarzenie jest organizowane w ramach akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile. Sprawdź cały program online >>

Sprawdź, jak dołączyć do akcji Żonkile >>
 
 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl