Dyskusja
19.09.2021 - online

Debata: Krajobraz jako świadek Holokaustu

W związku z wystawą Wilhelma Sasnala "Taki pejzaż" wybitni badacze Holokaustu będą dyskutować o trwałym wpływie "krajobrazów Holokaustu", ich aktualnych funkcjach w badaniach kryminalistycznych, praktykach upamiętniania oraz reprezentacji Holokaustu w literaturze i mediach.

  • Zapis debaty z 19 września 2021 roku.

Tim Cole oraz Caroline Sturdy Colls zastanowią się nad nekro-geografiami Zagłady, omawiając krajobrazy jako aktorów uczestniczących w tworzeniu "miejsca zbrodni", jako bogate archiwa masowego mordu ujawniające informacje archeologom sądowym oraz jako obiekty kulturowe zapośredniczające pamięć i przyczyniające się do wytwarzania dziedzictwa. Czy krajobrazy mogą nam dziś opowiedzieć historię holokaustowych "obław"? 

Uczestnicy:

  • Tim Cole jest profesorem historii społecznej i dyrektorem Instytutu Brigstow na Wydziale Historii Uniwersytetu w Bristolu. Interesuje się historią społeczną i historią środowiskową, geografią historyczną i humanistyką cyfrową, pracuje również w sektorze przemysłów kreatywnych. Jego główne badania koncentrowały się głównie na krajobrazach Holokaustu - zarówno historycznych, jak i pamięciowych - napisał m.in. książki na temat reprezentacji Holokaustu („Images of the Holocaust/Selling the Holocaust”, 1999, [Obrazy Holokaustu/Sprzedając Holokaust]), przestrzenności przetrwania („Holocaust Landscapes”, 2016 [Krajobrazy Holokaustu]), a także współredagował zbiór esejów podsumowujący interdyscyplinarny projekt humanistyki cyfrowej, któremu przewodził („Geographies of the Holocaust”, 2015 [Geografie Holokaustu]).
  • Caroline Sturdy Colls jest profesorką archeologii konfliktów i dochodzeń w sprawie ludobójstwa na Uniwersytecie Staffordshire, specjalizuje się w badaniach nad Holokaustem. Prowadzi wykłady w zakresie archeologii sądowej, technik identyfikacji szczątków ludzkich oraz różnych aspektów dochodzenia na miejscu zbrodni. Jej badania koncentrują się na zastosowaniu interdyscyplinarnych podejść do badania krajobrazów Holokaustu. W ich ramach przeprowadziła pierwsze badania archeologiczne m.in. na terenie byłego obozu Zagłady w Treblince i w miejscach kaźni w Polsce i na Ukrainie. W sierpniu 2015 r. współtworzyła w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince nową stałą wystawę zatytułowaną "Finding Treblinka", opartą na wynikach jej badań.

Moderator:

  • Roma Sendyka jest profesorką w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci, działa w Kolektywie Kuratorskim. Zajmuje się teoriami badań literackich i kulturowych, w tym zwłaszcza badaniami nad kulturą wizualną i kulturami pamięci. Prowadzi zespół badawczy realizujący grant „Nieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce” (NPRH 2016, Rozwój). Współ-kuratorka wystawy „Widok zza bliska. Inne obrazy Zagłady” (2018-2019) w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Obecnie pracuje nad teorią nie-miejsc pamięci  i wizualnymi badaniami  w kontekście ludobójstwa.

     

 

Debata odbywa się w ramach Global Education Outreach Program
 

Program GEOP możliwy jest dzięki wsparciu Taube Philanthropies, The William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH