Spotkanie
28.04.2021 - online

Czym jest chasydyzm?

Na obrazie widzimy czarno-białą fotografię, przedstawiającą liczną grupę chasydów.
fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Podczas spotkania z cyklu "Wokół kultury żydowskiej" dowiemy się, czym jest chasydyzm, jak zmieniał się na przestrzeni wieków i jak prezentuje się współcześnie. Zapraszamy seniorki i seniorów do udziału w rozmowie.

Hebrajskie słowo „chasid” znaczy pobożny. W wieku XVIII nabiera ono nowego znaczenia. Żyjący na Podolu Izrael ben Eliezer, zwany też Baal Szem Tow oraz Beszt, staje się twórcą i pierwszym przywódcą nowego ruchu. 

Na czym opierał się Mistrz Dobrego Imienia z Międzyboża? Do czego dążył? Co po sobie zostawił? Czym jest chasydyzm? Jak zmieniał się na przestrzeni wieków i jak prezentuje się współcześnie? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas spotkania z serii „Wokół kultury żydowskiej”.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

Kontakt w sprawie zajęć "Wokół kultury żydowskiej": [email protected]
 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl