Dyskusja
15.01.2021 – online

Czy za wszelką cenę należy zachować każdy ślad przeszłości? – dyskusja online

Stół krawiecki, w tle stara maszyna. Na stoe leżą dwie pary nożyc - jedne współczesne, drugie zardzewiałe, pochodzące z wykopalisk na terenie Muranowa
Nożyce, Fot. Artur Żmijewski

Zapraszamy na kolejne spotkanie towarzyszące wystawie czasowej "Tu Muranów". Tym razem rozmowa będzie dotyczyć przedmiotów, pamięci i przeszłości. Zastanowimy się co i dlaczego warto z przeszłości ocalić. 

Dyskusję z udziałem prof. Jacka Leociaka, archeologa Zbigniewa Polaka i historyka sztuki Tomasza Fudali poprowadzi Anna Wacławik-Orpik z Radia TOK FM.

Przedmiot, budynek, drzewo? Czy przedmioty pozagładowe mają wartość szczególną? Co o tym myśleli powojenni planiści, którzy odbudowywali Warszawę, jakie opinie przeważają dzisiaj? Jak ten temat był postrzegany przez historyków, świadków historii, archeologów, artystów? Podczas dyskusji z zaproszonymi ekspertami porozmawiamy o tym czy przedmioty/miejsca pozagładowe mają wartość szczególną  - historyczną, emocjonalną, artystyczną, religijną oraz o tym, co może nam powiedzieć historia przedmiotu. Dokąd historia ta może nas zaprowadzić? Gdzie i jak takie przedmioty, miejsca, przechowywać i prezentować?

Zabytek kojarzy się najczęściej z dziełem architektury czy sztuki, natomiast definicja jest dużo szersza. Zabytkiem może być również przedmiot ale także wiekowe drzewo, aleja, podziemia czy cała wieś. Czy za wszelką cenę należy zachować każdy ślad przeszłości? Czy można w tej sprawie ustalić kryteria, czy i gdzie jest granica, co zachować warto a co nie warto? Czy może są przedmioty, które z jakiś powodów należy zniszczyć? Poszukamy odpowiedzi na te pytania podczas dyskusji.

Jacek Leociak – literaturoznawca, historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Zajmuje się analizą różnych sposobów zapisu i różnych form reprezentacji doświadczeń granicznych (przede wszystkim doświadczeń Holocaustu). Jego zainteresowania badawcze obejmują również: narracje ofiar, sprawców i świadków oraz historię getta warszawskiego. Jest członkiem redakcji czasopisma naukowego „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” oraz opiekunem naukowym (razem z Barbarą Engelking) galerii Zagłada w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Zbigniew Polak - Kierownik Pracowni badań Archeologicznych Muzeum Warszawy. Specjalizuje się w archeologii miast, ze szczególnym uwzględnieniem badań archeologiczno-architektonicznych.

Tomasz Fudala - historyk sztuki, kurator w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Od 2009 roku organizuje festiwal „Warszawa w budowie” poświęcony architekturze i politykom miejskim. Autor tekstów w katalogach wystaw i publikacjach o sztuce i architekturze. 

Anna Wacławik-Orpik - dziennikarka radiowa, związana z Radiem TOK FM od 2008 roku. Prowadzi cotygodniowy, autorski program "Wywiad pogłębiony" oraz, we współpracy z Andą Rottenberg, program o sztuce "Andymateria". Zajmuje się tematyką społeczną, psychologią, sztuką. Współpracuje z Gazetą Wyborczą oraz z portalami Tokfm.pl i Gazeta.pl. Jest laureatką dwóch nagród Grand Press w kategorii "Wywiad".

 

Wydarzenie realizowane w ramach programu towarzyszącego wystawie "Tu Muranów".

Wydarzenie w ramach programu "BudujeMy! Rocznica Odbudowy Warszawy"

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl