Wspomnienia

Wspomnienia Ocalałych wydane w Kanadzie tłumaczone na język polski

Każdy z Ocalałych ma własną historię, która zasługuje na opowiedzenie. To historia indywidualnych losów, doświadczeń, utraconej rodziny, nowych początków. Publikacja wspomnień Ocalałych, którzy zamieszkali w Kanadzie, jest jednym z programów Fundacji Azrieli. Do tej pory w ramach tego programu wydaliśmy cztery publikacje: "Nadzieja jest silniejsza", "Radość jest głębsza", "Z doliny łez" oraz "Godzina próby".

"Z doliny łez"

  • Autor: Pinchas Hirschprung
  • Opracowanie i wstęp: Agnieszka Haska
  • Tłumaczenie książki: "The Vale of Tears". Więcej informacji →

"Z doliny łez" to zapis tułaczki ortodoksyjnego rabina w ucieczce przed nazistami: od sztetla do sztetla, częściowo na piechotę i bez butów, z okupacji niemieckiej, przez sowiecką, do wolnej jeszcze Litwy, a w końcu do Japonii i Kanady. Hirschprung relacjonuje nie tylko wydarzenia, o których słyszał, los innych uchodźców, ale i rozmowy z ludźmi, których spotyka po drodze. Pisze wprost o uchodźczym doświadczeniu bólu fizycznego i psychicznego. To wyjątkowe świadectwo chasyda wykształconego w Lubelskiej Szkole Mędrców, przed wojną jednej z największych uczelni talmudycznych na świecie. Wydane w 1944 roku w jidysz, wspomnienia Hirschprunga po raz pierwszy ukazują się po polsku.

"Godzina próby"

  • Autor: Artur Ney
  • Opracowanie i wstęp: Barbara Engelking
  • Tłumaczenie książki: "W Hour". Więcej informacji →

Dwunastoletni Artur Ney przebywa poza murami warszawskiego getta, gdy wiosną 1943 roku wybucha tam powstanie, na zawsze oddzielając go od najbliższych. Pozbawionym sentymentalizmu językiem autor pisze o swoich najtrudniejszych przeżyciach: utracie rodziny, beznadziei, rozpaczy, walce o życie. Także o powojennych potyczkach z własną tożsamością: lękiem przed byciem Żydem i jednoczesną tęsknotą za powrotem do prawdziwego siebie. Książka tchnie autentyzmem i otwartością w opisywaniu dramatycznych doświadczeń z czasów Zagłady – to wyjątkowo szczera opowieść o dojrzewaniu młodego chłopaka w tragicznych czasach, w jakich przyszło mu żyć.

"Nadzieja jest silniejsza"

Rachela Lisogurska uciekła w listopadzie 1942 roku z getta w Siemiatyczach z mężem i czteroletnią córką Chaną, unikając wywózki do obozu zagłady w Treblince. "Nadzieja jest silniejsza" to opowiedziana z perspektywy matki i córki historia niezwykłej odwagi i determinacji w szukaniu ratunku na przekór niechęci i wrogości otoczenia. To także opowieść o nadziei, budowaniu nowego życia i uhonorowaniu tych, którzy podjęli najwyższe ryzyko, aby rodzinę Lisogurskich uratować.

"Radość jest głębsza"

Bronia i Josef Bekerowie dorastali w miasteczku Kozowa (dziś w Ukrainie), gdzie poznali się w 1937 roku. Emocjonalna narracja Broni uzupełnia się z łotrzykowską gawędą Josefa: łączy je niezwykle barwna i plastyczna pamięć życia w sztetlu przed wojną. To także opowieść o wspólnym przetrwaniu horroru Zagłady dzięki wzajemnemu wsparciu i miłości i o budowaniu zupełnie nowego życia już w Kanadzie, na przekór pozostawionymi za sobą pustce i stracie.

Fundacja Azrieli powstała w Kanadzie z inicjatywy pochodzącego z Makowa Mazowieckiego Davida J. Azrieli (urodzonego jako Dawid Azrylewicz). W 1939 roku 27-letni Dawid uciekł na Wschód. Wojnę przeżył w Rosji, którą opuścił z Armią Andersa. Pozostał w Palestynie, gdzie studiował i walczył o niepodległość Izraela. Z jego licznej rodziny ocalał – oprócz niego – tylko jeden z braci. W 1954 roku Dawid przeniósł się do Kanady, gdzie z powodzeniem działał na rynku nieruchomości. Zmarł w 2014 roku, pozostawiając po sobie nie tylko piękne budynki, ale także dynamicznie działającą fundację, której misją było i wciąż jest dbanie o pamięć i dziedzictwo Zagłady oraz nauczanie tolerancji i różnorodności.

 

Współwydawca:

Centrum Badań Nad Zagładą Żydów

Polskie wydanie publikacji jest możliwe dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Azrieli.

Logo Fundacji Azrieli

 

Partner wydania:

Stowarzyszenie Żydowski Instytut HistorycznyCAF Canada