Edukacja
Zgłoszenia do 5.02.2024

Wielokulturowa biblioteka – edycja dziesiąta

Zdjęcie półki z książkami, jakaś osoba wyciąga jedną z książek.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy bibliotekarki i bibliotekarzy na kolejną edycję dwudniowych, bezpłatnych warsztatów poświęconych różnym aspektom wielokulturowości w bibliotekach.

 • Zgłoszenia do 5 lutego (poniedziałek)
 • Wypełnij formularz →
 • Warsztaty odbędą się online 22-23 lutego 2024 roku (czwartek-piątek)

Ukrainiec przeglądający publikacje o tym, jak napisać CV, romskie dzieci przy komputerach bibliotecznych w czwartkowe popołudnia, rodzina stałych bywalców biblioteki przygotowująca się, także literacko, do wyjazdu do Skandynawii, nauczycielka pobliskiej szkoły szukająca materiałów o żydowskiej przeszłości regionu… 

Wielokulturowość na różne sposoby puka do drzwi bibliotek w całej Polsce. Warto więc bardziej świadomie odpowiadać na potrzeby coraz bardziej zróżnicowanych odbiorców i odbiorczyń. Biblioteka może być miejscem wspierającym dialog międzykulturowy, nawet jeśli nie docierają do niej użytkownicy o innym niż polskie pochodzeniu. 

Szkolenie będzie podzielone na kilka części. W pierwszej zachęcimy do refleksji nad tym, co oznacza wielokulturowa biblioteka: jakie postawy, wartości, umiejętności są potrzebne, by kształtować bibliotekę otwartą na różnorodność. W drugiej – zaprosimy do dyskusji nad takimi wątkami, jak zachowywanie wielokulturowego dziedzictwa/pamięci w bibliotekach, otwieranie drzwi dla różnorodnych kulturowo odbiorców, wielokulturowość w ofercie dla dzieci i młodzieży, kształtowanie wśród polskich czytelników postawy otwartości na różnorodność. 

Swoimi doświadczeniami będą dzielić się z uczestnikami i uczestniczkami szkolenia osoby związane z Muzeum POLIN. Liczymy, że nasze doświadczenia muzealne, garść wiedzy i przećwiczenie umiejętności będą wsparciem i inspiracją dla bibliotekarzy i bibliotekarek. 

Program szkolenia

Dzień 1 (czwartek, 22 lutego)

 • 9.30-12.30 "Wielokulturowa biblioteka – czyli jaka?", prowadzenie: Dominika Cieślikowska

 • 13.00-15.00 "Pamięć o wielokulturowej przeszłości lokalnej społeczności: po co? dla kogo? jak?", prowadzenie: dr Mariusz Jastrząb

Dzień 2 (piątek, 23 lutego)

 • 9.30-12.30 "Biblioteka otwarta na różnorodność – jak włączać migrantów w działania instytucji kultury", prowadzenie: Dominika Cieślikowska

 • 13.00-15.00 "Przez dziurkę od klucza. Żydowska codzienność w książce, filmie i w życiu", prowadzenie: Julia Chimiak

 • 15.00-15.30 Podsumowanie szkolenia

 

 • Szkolenie odbędzie się w formie online.
 • Limit miejsc: 25 osób. Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników na podstawie aplikacji.
 • Wyniki rekrutacji prześlemy mailowo do 9 lutego 2024 roku.
 • Kontakt w sprawie szkolenia: [email protected]

Osoby, które ukończą szkolenie, będą mogły uczestniczyć w kolejnych wydarzeniach organizowanych dla bibliotekarek i bibliotekarzy – zarówno online, jak i stacjonarnie w Muzeum POLIN.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl