Edukacja
Zgłoszenia do 5.06.2024

Pamięć o Zagładzie Romów i Sinti. Międzynarodowy program dla edukatorów i muzealników

Seminarium antydyskryminacyjne
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Ogłaszamy nabór do międzynarodowego programu poświęconego pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Program kierujemy do edukatorów i edukatorek oraz muzealników i muzealniczek z Czech, Niemiec i Polski.

Program potrwa od czerwca do października 2024 roku i obejmie dwie wizyty studyjne w Brnie i w Berlinie oraz serię spotkań online. Pracując w międzynarodowych grupach, osoby uczestniczące opracują pomysły edukacyjne związane z upamiętnieniem Zagłady Romów i Sinti, które zaprezentują szerszej publiczności podczas wydarzenia online pod koniec programu.

2 sierpnia 2024 roku przypada 80. rocznica likwidacji tzw. obozu cygańskiego w Auschwitz-Birkenau. Jest to również Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Wciąż jednak historia Zagłady Romów i Sinti nie jest częścią głównego nurtu dyskursu historycznego na temat II wojny światowej, a ich kultura, historia i współczesność nie są wystarczająco reprezentowane w mediach, popkulturze, sztuce i praktyce muzealnej.

Jedną z istotnych barier w podejmowaniu tego tematu przez instytucje kultury i muzea jest poczucie braku pogłębionej wiedzy na temat Zagłady Romów i Sinti, a także historii i kultury społeczności romskich. W odpowiedzi na tę potrzebę planujemy długofalowe działania edukacyjne składające się z dwóch wizyt studyjnych oraz kilku spotkań online skierowanych do pracowniczek i pracowników muzeów z Czech, Niemiec i Polski.

Program przygotowywany został w partnerstwie czterech podmiotów wnoszących do programu doświadczenie pracy w miejscu pamięci, muzeum historycznym, organizacji zajmującej się sztuką współczesną, a także fundacji działającej w obszarze wspierania społeczności romskich w różnych obszarach. Mamy nadzieję, że to interdyscyplinarne podejście pozwoli osobom uczestniczącym poszerzyć wiedzę z zakresu historii oraz pamięci, a także edukacji antydyskryminacyjnej i zrozumieć współczesne procesy wykluczenia i dyskryminacji.

Kogo zapraszamy?

Do udziału w programie zaproszeni są edukatorzy i edukatorki oraz muzealnicy i muzealniczki z Czech, Niemiec i Polski, a także inne osoby pracujące w sektorze kultury. Program przeznaczony jest dla grupy 18 osób. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłonienia osób uczestniczących na podstawie zgłoszeń. Chociaż projekt jest skierowany głównie do krajów wymienionych powyżej, w wyjątkowych przypadkach kandydaci i kandydatki z innych krajów mogą być również brani pod uwagę.

Wstępny program →

Informacje organizacyjne

 • Udział w programie jest bezpłatny.
 • Koszty podróży i zakwaterowania osób uczestniczących zostaną zwrócone przez Organizatorów zgodnie z następującym schematem:
  • Koszty podróży z miejsca zamieszkania do Brna i z powrotem – do kwoty 100 euro.
  • Koszty podróży z miejsca zamieszkania do Berlina i z powrotem – do kwoty 100 euro.
  • Koszty zakwaterowania w Brnie (trzy noce) – do kwoty 231 euro.
  • Koszty zakwaterowania w Berlinie (trzy noce) – do kwoty 297 euro.
 • Język programu: angielski.
 • Zgłaszając się do programu, osoba uczestnicząca deklaruje, że weźmie udział we wszystkich częściach programu:
  • 24–27 czerwca 2024 roku w Brnie, Czechy;
  • 22–25 lipca 2024 roku w Berlinie, Niemcy;
  • czerwiec–październik 2024 roku: spotkania online w terminach wybranych przez uczestników).
 • Termin składania wniosków: 30 maja 2024 roku.
 • Data ogłoszenia wyników rekrutacji: 4 czerwca 2024 roku.

 

Partnerzy:

ERIAC - European Roma Institute for Arts and CultureFoundation Towards DialoguePOLIN MuseumMuseum of Romani Culture

Projekt jest finansowany przez Fundację EVZ i Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec w ramach programu MŁODZI PAMIĘTAJĄ.

Logo of EFZ FoundationFederalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych