Spacer

Oprowadzania z tyflografikami i audiodeskrypcją po wystawie stałej

Przygotowaliśmy prawie 300 nowych tyflografik do obiektów z wystawy stałej, które pomogą osobom z niepełnosprawnością wzroku lepiej poznać ekspozycję. Zapraszamy grupy na spacer przez "1000 lat historii Żydów polskich". Nasi przewodnicy oprowadzą po wystawie z wykorzystaniem tyflografik i audiodeskrypcji na żywo.

Maksymalna wielkość grupy to 20 osób (łącznie z asystentami).

Informacje potrzebne do zrobienia rezerwacji:

  1. data wizyty,
  2. preferowana godzina wizyty,
  3. liczba osób z niepełnosprawnością,
  4. rodzaj niepełnosprawności,
  5. liczba asystentów (jeśli towarzyszą grupie),
  6. kontakt do zamawiającego (imię, nazwisko, nr telefonu).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 22 471 03 01  wew. 4 , rezerwacje prosimy wysyłać na adres: [email protected].

 

Nowe tyflografiki powstały w ramach przedsięwzięcia grantowego "Wystawa dla wszystkich – zwiększenie dostępności wystawy stałej Muzeum POLIN dla osób ze szczególnymi potrzebami", finansowanego w ramach projektu "Kultura bez barier".

Projekt "Kultura bez barier" realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Logo Funduszy Europejskich Wiedza - Edukacja - Rozwój, flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej i napis Europejski Fundusz Społeczny