Muzeum

Przedsięwzięcie grantowe "Wystawa dla wszystkich – zwiększenie dostępności wystawy stałej Muzeum POLIN dla osób ze szczególnymi potrzebami", finansowane w ramach projektu "Kultura bez barier"

W Muzeum POLIN staramy się zapewnić dostępność całej przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami. Chcemy usuwać wszelkie bariery i ułatwiać dostęp zarówno do wystawy, jak i do wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Aby zwiedzanie było komfortowe dla wszystkich zwiedzających, wciąż tworzymy nowe narzędzia i wprowadzamy kolejne udogodnienia.

Przygotowaliśmy prawie 300 nowych tyflografik do obiektów z wystawy stałej, które pomogą osobom z niepełnosprawnością wzroku lepiej poznać ekspozycję. Podczas zwiedzania nasi przewodnicy zapewnią także audiodeskrypcję na żywo.

To jednak nie wszystkie działania na rzecz dostępności w Muzeum POLIN. Wyposażyliśmy kolejne pomieszczenia w pętle indukcyjne, dzięki czemu osoby z niepełnosprawnością słuchu mogą z nich skorzystać już nie tylko przy kasach, w Centrum Edukacji czy Centrum Informacji Historycznej, ale również w całej przestrzeni audytorium oraz w Miejscu edukacji rodzinnej.

Osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz zwiedzającym w spektrum autyzmu udostępniliśmy nowo powstały przewodnik po wystawie stałej w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, który w przystępny sposób opisuje poszczególne galerie naszej wystawy. W przewodniku znajdują się zdjęcia wejść do każdej galerii, fotografie i opisy wybranych przedmiotów prezentowanych na ekspozycji. Opisy zawierają informacje o tym, jakie dźwięki słychać w galeriach, oraz wskazówki przydatne podczas zwiedzania.

Zapraszamy grupy osób z niepełnosprawnością wzroku na spacer z przewodnikiem po wystawie stałej w Muzeum POLIN. Podczas zwiedzania zostaną wykorzystane nowe tyflografiki. Przewodnik zapewni również audiodeskrypcję na żywo.

Maksymalna wielkość grupy to 20 osób (łącznie z asystentami).

Informacje potrzebne do zrobienia rezerwacji:

  1. data wizyty,
  2. preferowana godzina wizyty,
  3. liczba osób z niepełnosprawnością,
  4. rodzaj niepełnosprawności,
  5. liczba asystentów (jeśli towarzyszą grupie),
  6. kontakt do zamawiającego (imię, nazwisko, nr telefonu).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 22 471 03 01  wew. 4 , rezerwacje prosimy wysyłać na adres: [email protected].

 

Muzeum POLIN realizuje przedsięwzięcie grantowe "Wystawa dla wszystkich – zwiększenie dostępności wystawy stałej Muzeum POLIN dla osób ze szczególnymi potrzebami", finansowane w ramach projektu "Kultura bez barier".

Projekt "Kultura bez barier" realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Logo Funduszy Europejskich Wiedza - Edukacja - Rozwój, flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej i napis Europejski Fundusz Społeczny