Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu na stworzenie maksymalnie 14 filmów krótkometrażowych (trwających każdy około 2-3 minut, max. 5 minut)

Muzeum POLIN, budynek, hol główny
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłasza zamówienie na stworzenie maksymalnie 14 filmów krótkometrażowych (trwających każdy około 2-3 minut, max. 5 minut).

Podstawa prawna udzielenia zamówienia: Art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii: Wystawy, koncerty, konkursy, festiwale, widowiska, spektakle teatralne.

Przedmiot zamówienia: Stworzenie maksymalnie 14 filmów krótkometrażowych (trwających każdy około 2-3 minut, max. 5 minut), zgodnie z treścią Zasad konkursu filmowego, stanowiących załącznik nr 1do Ogłoszenia oraz Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Kryteria oceny ofert:

 • zgodność treści filmu z przedmiotem konkursu opisanym w rozdziale  II Zasad konkursu filmowego-30 %
 • wysoki poziom artystyczny oferty konkursowej - 30 %
 • wykonalność projektu, w szczególności w ramach zaproponowanego budżetu - 20 %
 • dodatkowe walory projektu - 10%
 • cena – całkowity koszt produkcji filmu, rzetelność przygotowania budżetu, oraz adekwatność budżetu do założeń produkcyjnych i artystycznych filmu - 10 %

Sposób składania ofert e-mail: [email protected]

Termin składania ofert: 31-08-2019 godz. 23.59.

Załączniki:
 • Contract Award Notice
  Pobierz plik 94.7 KB / PDF
 • Rules of the competition - CURRENT - 10.10.2019
  Pobierz plik 52.19 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Rules of the competition - 12.04.2019
  Pobierz plik 69.32 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Rules of the film competition
  Pobierz plik 326.98 KB / PDF
 • Provisions of the agreement essential for the Parties
  Pobierz plik 304.57 KB / PDF
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 41.8 KB / PDF
 • Zasady konkursu - AKTUALNE - zmiana z dnia 12.04.2019
  Pobierz plik 134.5 KB / MSWORD
 • Zasady konkursu
  Pobierz plik 268.02 KB / PDF
 • Istotne postanowienia umowy
  Pobierz plik 249.09 KB / PDF