Dyskusja
19.10.2020 online

Jak być miejskim aktywistą na Muranowie? – dyskusja online

Fasada budynku przy Andersa na Muranowie, z widoczną witryną wystawy Kooperatywy DOBRZE
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Czy mamy realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie, swoją dzielnicę? W jakim stopniu czujemy się za nie odpowiedzialni? Z zaproszonymi ekspertami zastanowimy się na przykładzie Muranowa czy oddolne działania mogą prowadzić do realnych zmian i są odpowiedzią na  współczesne zagrożenia (np. zmiany klimatyczne, brak zielonych terenów i zawłaszczanie wspólnej przestrzeni publicznej).

Spotkanie z udziałem Artura Filipa, Macieja Frąckowiaka, Bogny Świątkowskiej i Małgorzaty Kuciewicz, poprowadzi Artur Celiński z Magazynu Miasta.

Porozmawiamy o tym kim jest aktywista miejski i jak wygląda jego praca w lokalnej społeczności. Jak bardzo mieszkańcy miast są aktywni w kształtowaniu swojego najbliższego otoczenia? Jak traktują siebie wzajemnie, czy są świadomi szans i możliwości technologicznych, jakie daje miasto?

Poszukamy odpowiedzi na te i inne pytania w gronie zaproszonych ekspertów zajmujących się tematyką miejską.

Artur Filip - specjalista w dziedzinie projektowania urbanistycznego i planowania miast. Badacz i praktyk innowacyjnych struktur międzysektorowego współzarządzania realizacją projektów urbanistycznych.

Maciej Frąckowiak - socjolog, badacz miasta i kultury wizualnej. Inicjator i kurator działań animujących miejską przestrzeń publiczną. Adiunkt na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca w Katedrze Wzornictwa Uniwersytetu SWPS.

Bogna Świątkowska - dziennikarka i promotorka kultury, obecnie jest prezesem założonej przez siebie Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana.

Małgorzata Kuciewicz - architektka, współtworzy Grupę Projektową Centrala. Autorka wnętrz, obiektów, wystaw i projektów służących pobudzeniu refleksji nad przestrzenią miast.

Artur Celiński - członek redakcji Magazynu Miasta i szef zespołu DNA Miasta, politolog, inicjator i członek Zespołu ds. Miejskich Polityk Kulturalnych działającego przy Narodowym Centrum Kultury. Miejski aktywista - członek Kongresu Ruchów Miejskich. Ekspert od polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast.

Wydarzenie realizowane w ramach programu towarzyszącego wystawie "Tu Muranów".

 

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl