Edukacja

Warsztaty online

Kobieta siedzi przy laptopie i ogląda na YouTubie film edukacyjny Muzeum POLIN.
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy na zajęcia online, dzięki którym za pośrednictwem komputera możecie znaleźć się w jednym z najciekawszych muzeów w Polsce.

Warsztaty online to krótkie, intensywne zajęcia angażujące uczniów i uczennice w różnorodne działania. Stawiamy w nich na interakcje, zadawanie pytań i uczenie krytycznego myślenia. Podczas spotkań wykorzystujemy nowe technologie. Oglądamy wspólnie fragmenty filmów i podcastów, rozwiązujemy quizy, dyskutujemy w podziale na mniejsze grupy. Zajęcia prowadzą edukatorzy mający doświadczenie w edukacji zdalnej.

Tematy do wyboru dla klas 1-3

Klasy z edukacji wczesnoszkolnej zapraszamy do udziału w zajęciach online opartych na autorskich nagraniach i animacjach, które poprzez zanurzenie w opowieści przenoszą najmłodszych do świata z przeszłości. Opowieść jest w nich punktem wyjścia do rozmów i ćwiczeń prowadzonych przez doświadczonych edukatorów. Każdy warsztat kończy się prostym działaniem twórczym.

O Józefie i szabatowej rybie

Czy lepiej dzielić się tym, co się ma, czy zachowywać wszystko dla siebie?

Podczas warsztatu online wspólnie obejrzymy piękną animację, która przeniesie nas nad Jezioro Galilejskie. Poznamy tam Józefa i dołączymy do jego kolacji szabatowej. Dowiemy się, czym jest szabat i jak się go obchodzi. Porozmawiamy o tym, dlaczego dzielimy się z innymi, a także zagramy w krótką grę i stworzymy własne prace plastyczne.

 • Słowa kluczowe: szabat, dzielenie się.
 • Miejsce warsztatu: platforma Zoom.

Wędrując po Polin

Wyruszymy na wspólną wyprawę w przeszłość. Zapraszamy na warsztat online, w czasie którego odwiedzimy 5 najciekawszych miejsc na wystawie Muzeum POLIN. Dzięki krótkim filmom najmłodsi dowiedzą się, jak wyglądało życie przed wiekami, zajrzą do średniowiecznych grodów, na targ, na którym mieszały się języki i tradycje kulinarne, odwiedzą synagogę, poznając piękno różnorodności wielokulturowej Polski. Filmom towarzyszyć będą zadania, w kreatywny sposób umożliwiające dzieciom wielozmysłowe poznanie.

 • Słowa kluczowe: szabat, dom żydowski, synagoga.
 • Miejsce warsztatu: platforma Zoom.

Stara szafa. Opowieść o ratowaniu

Czy z siedmiolatkami można rozmawiać o wojnie? Jak to zrobić w sposób bezpieczny?

Na naszych warsztatach online pokażemy jedną z takich metod. Dzieci poznają niezwykłą, prawdziwą historię o dziecięcej pomocy w czasie wojny. Bohaterką opowieści jest Ala, ich polska rówieśniczka, która razem z mamą i siostrą ukrywała żydowską rodzinę. Szafa, która służyła czasem za kryjówkę, stoi w mieszkaniu Ali do dziś. To opowieść, która kończy się dobrze i uczy dzieci o sile przyjaźni, odwagi i ludzkiej solidarności.

 • Słowa kluczowe: pomoc, solidarność, wojna, przyjaźń.
 • Miejsce warsztatu: platforma Zoom.

Tematy do wyboru dla klas 4-6

Spotkania z kulturą żydowską

Każda religia i kultura ma swoje tradycje, a wiele z nich jest już tak starych, że czasem trudno przypomnieć sobie, skąd się właściwie wzięły. Spróbujmy razem wytropić, dlaczego tak wielu Żydów nie pracuje w soboty!

Aby to odkryć, na naszych warsztatach online wybierzemy się wspólnie w podróż w czasie i przestrzeni: najpierw przeniesiemy się setki lat wstecz i posłuchamy rozmowy pewnej mamy i jej córki, a już chwilę później wpadniemy na kolację do słonecznego Izraela.

 • Słowa kluczowe: różnorodność, tolerancja, komunikacja.
 • Miejsce warsztatu: platforma Zoom.

Moja wojenna siostra

"Ocalałam dzięki polskiej rodzinie, która ryzykowała życie, aby uratować moje" – pisze Chava Nissimov, autorka książki "Tajemnica Floriana".

Zapraszamy na warsztaty oparte na opowieści Florka – polskiego chłopca, który został obarczony wielkim sekretem. Zachowanie sekretu oznaczało ocalenie dla żydowskiej dziewczynki. Odkrywając wojenną opowieść napisaną z perspektywy dziesięciolatka, uczniowie i uczennice zostaną wprowadzeni w łagodny i dostosowany do wieku sposób w historię II wojny światowej.

 • Słowa kluczowe: pomoc, Sprawiedliwi, II wojna światowa.
 • Miejsce warsztatu: platforma Zoom.

Jak pięknie się różnić?

Co nas różni, co nas łączy? Czy potrafimy zaakceptować to, że ktoś ma inną postawę, inne poglądy niż my?

Zapraszamy na spotkanie online, podczas którego będziemy angażować młodzież w działania – nie tylko wirtualne. Będzie ruch, praca z przedmiotami, zadania wymagające kreatywności i integrujące momenty na wymianę doświadczeń. Ważnym tematem warsztatów staną się trudności wynikające z nierówności i pomysły na budowanie solidarności społecznej.

 • Słowa kluczowe: różnorodność, tolerancja, komunikacja.
 • Miejsce warsztatu: platforma Zoom.

Każdy ma głos! Jak Korczak stworzył z dziećmi gazetę

A gdyby tak gazetę dla dzieci tworzyły dzieci? "Mały Przegląd" wydawany w międzywojennej Warszawie z inicjatywy Janusza Korczaka był właśnie takim pismem: wszystkie teksty, które się w nim ukazywały, były tworzone przez dzieci i młodzież.

Przyjrzyjmy się bliżej historii, która stoi za tym niezwykłym pismem! Podczas warsztatu uczniowie i uczennice będą badać w grupach mapę przedwojennej Warszawy i wspólnie rozwiązywać związane z nią zagadki. Dzięki nim poznają najważniejsze fakty z życia Janusza Korczaka. Posłuchamy również listów wysyłanych sto lat temu przez dzieci do gazety, a na koniec sami wcielimy się w rolę dziennikarzy.

 • Słowa kluczowe: międzywojenna Warszawa, Janusz Korczak, "Mały Przegląd", prawo dziecka do swobodnej wypowiedzi.
 • Miejsce warsztatu: platforma Zoom.

Tematy do wyboru dla klas 7-8 szkół podstawowych oraz dla wszystkich klas szkół ponadpodstawowych

Spotkania z kulturą żydowską

Kultura żydowska, jak każda inna, to nie tylko zbiór zasad i tradycji, ale przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Kim są Żydzi w XXI wieku? Gdzie mieszkają, w jakim mówią języku, czy są do siebie podobni?

W trakcie warsztatu online obejrzymy wspólnie internetowy teledysk, przyjrzymy się temu, co o swojej tożsamości mówią młodzi Żydzi mieszkający w Polsce, a pracując w grupach, poznamy podstawowe pojęcia związane z judaizmem.

 • Słowa kluczowe: szabat, dom żydowski, synagoga.
 • Miejsce warsztatu: platforma Zoom.

Jak pięknie się różnić?

Co nas różni, a co nas łączy? Czy potrafimy zaakceptować to, że ktoś jest inny niż my, wyznaje inną religię, ma inne zwyczaje, pochodzenie, wygląd?

Zapraszamy na warsztaty online, w czasie których uczniowie i uczennice w aktywny sposób będą pracować nad tematem różnorodności, tożsamości i nierówności społecznych. Wykonując ćwiczenia z użyciem materiałów dostępnych w każdym domu i oglądając krótkie filmy, zaangażują się w dyskusję nad tym, co każdy z nas może zrobić, żeby wspierać równość w naszej dzisiejszej sytuacji.

 • Słowa kluczowe: różnorodność, dyskryminacja, komunikacja.
 • Miejsce warsztatu: platforma Zoom.

Żonkile. Opowieść o powstaniu w getcie

W kwietniu 1943 roku w getcie warszawskim rozpoczęło się powstanie. Młodzi Żydzi i młode Żydówki stanęli/stanęły do walki z o wiele silniejszym od nich przeciwnikiem.

Na muzealnych warsztatach online przyjrzymy się temu, jak wyglądało życie warszawskich Żydów przed II wojną światową, jak zmieniła je okupacja i co spowodowało wybuch powstania. Wspólnie obejrzymy fragmenty filmów i relacji, a także stworzymy przestrzeń do rozmowy o niełatwej historii i pamięci o niej.

 • Słowa kluczowe: powstanie w getcie warszawskim, walka Żydów i Żydówek, historia mówiona.
 • Miejsce warsztatu: platforma Zoom.

"Auschwitz nie spadło z nieba" – warsztaty dla szkół ponadpodstawowych

Czy człowiek jest dobry? Jeśli tak, to czemu toczy wojny?

W czasie warsztatów online pokażemy model piramidy Allporta tłumaczący, dlaczego drobne sytuacje niechęci mogą się zmienić w akty przemocy, którą trudno powstrzymać. Model pomoże nam zrozumieć kolejne etapy Zagłady Żydów. Ponieważ, jak powiedział Marian Turski, "Auschwitz nie spadło z nieba", powinniśmy zrozumieć zjawiska, które doprowadziły do powstania obozów Zagłady.

Dzięki warsztatom młodzież będzie lepiej rozumiała procesy historyczne i uwrażliwi się na przejawy wykluczania ze społeczeństwa osób, które w jakiś sposób różnią się od większości.

 • Słowa kluczowe: Zagłada, etapy dyskryminacji, reagowanie na wykluczenie.
 • Miejsce warsztatu: platforma Zoom.

Moc propagandy – warsztaty dla szkół ponadpodstawowych

Dlaczego propaganda ma tak dużą moc? Jak to się dzieje, że my, ludzie, tak łatwo jej ulegamy?

Zapraszamy na warsztaty, na których poznamy język propagandy i jej możliwy wpływ na życie jednostki. Będziemy pracować z propagandowym materiałem filmowym z lat trzydziestych i sprawdzać, jak propaganda zmieniała zwykłe życie młodzieży w czasach III Rzeszy. Przyjrzymy się też przykładom współczesnych plakatów propagandowych.

 • Słowa kluczowe: propaganda, informacja, dyskryminacja.
 • Miejsce warsztatu: platforma Zoom.

Informacje organizacyjne

Dla kogo?

Na zajęcia zapraszamy całe klasy. Uczniowie i uczennice mogą pracować wspólnie w klasie bądź na swoich komputerach w domach. Do pełnego przeprowadzenia zajęć w klasie potrzebne będą: dobre połączenie z Internetem, komputer, rzutnik, kamera i głośniki.

Kiedy?

Zajęcia organizujemy codziennie od poniedziałku do piątku. Czas rozpoczęcia zajęć dostosowujemy do potrzeb klasy.

Czas zajęć

45 min (do 60 min z uwzględnieniem czasu na ustalenie kwestii technicznych)

Jak zarezerwować warsztaty dla klasy?

Zajęcia online dla klasy może zamówić nauczyciel lub nauczycielka, wysyłając wiadomość na adres [email protected].

W treści e-maila prosimy o podanie następujących danych:

 • informacja o udziale w "Programie edukacyjnym dla Lubelszczyzny"
 • preferowane terminy zajęć
 • temat zajęć
 • nazwa i adres szkoły
 • która to klasa / wiek uczestników
 • liczba uczniów i opiekunów
 • kontakt do opiekuna grupy (imię, nazwisko, telefon, adres e-mailowy)
 • dodatkowe informacje o grupie (np. osoby z niepełnosprawnościami, profil etc.)
 • wybrana formuła zajęć: uczniowie pracują wspólnie w klasie / uczniowie pracują na własnych komputerach w domu.

Co dalej?

Po dokonaniu rezerwacji najpóźniej 5 dni przed zajęciami przekażemy na podany w zgłoszeniu adres opiekuna / opiekunki grupy link do zajęć na platformie Zoom. Link przekazujecie Państwo uczniom.

Uczniowie i uczennice klikają o danej godzinie w link przekierowujący na stronę Zoom (na komórce będzie to aplikacja Zoom, darmowa do pobrania) i wszyscy zbieramy się na zajęciach online, widząc się i słysząc. Możliwe jest zorganizowanie zajęć dla całej klasy, wówczas prowadzący widoczny będzie na ekranie rzutnika, a dzieci i młodzież będą pracować razem w klasie.

Zapoznaj się z regulaminem zajęć online (obowiązują paragrafy od 3 do 7) >>

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu Fundacji Odette i Nimroda S. Ariava

Partner programu

Logo Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN