Warsztaty
Zgłoszenia do 11.02.2022

Jak mówić o trudnej historii? Zagłada i relacje polsko żydowskie w codziennej pracy przewodnickiej

Ściana w galerii „Powojnie” na wystawie stałej Muzeum POLIN, złożona z ceramicznych płytek, naśladujących karty zgłoszeniowe zaginionych.
Ściana w galerii „Powojnie” na wystawie stałej Muzeum POLIN, złożona z ceramicznych płytek, naśladujących karty zgłoszeniowe zaginionych. Fot. M. Starowieyska, D. Golik/Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie doskonalące warsztat przewodnicki "Jak mówić o trudnej historii?". Zajęcia online poprowadzą przewodnicy i przewodniczki Muzeum POLIN na co dzień zajmujący się tematem Zagłady oraz powojennej historii polskich Żydów, mający doświadczenie w oprowadzaniu zarówno grup polskich, jak i izraelskich czy amerykańskich.

 • Zgłoszenia do 11 lutego 2022 (piątek).
 • Formularz zgłoszeniowy >> 
 • Szkolenie odbędzie się online w dniach 5-6 marca 2022 r. z wykorzystaniem platformy Zoom.

Jesteś przewodniczką/ przewodnikiem i w swojej pracy poruszasz tematy związane z Zagładą i relacjami polsko-żydowskimi? Chcesz wzbogacić swój warsztat i nauczyć się, jak odpowiadać na trudne pytania turystów dotyczące tych kwestii? Zdarza Ci się słyszeć w czasie pracy uwagi świadczące o uprzedzeniach bądź stereotypowym postrzeganiu Żydów, Polaków lub przedstawicieli/ przedstawicielek jeszcze innych grup?

Zapraszamy na warsztaty online, podczas których będziemy zastanawiać się nad tym, jak rozmawiać z turystami o budzących kontrowersje i emocje wydarzeniach historycznych. W oparciu o przykłady zaczerpnięte z przewodnickiej praktyki, przyjrzymy się trudnym sytuacjom, spotykającym nas w trakcie pracy z grupami, a wynikającym z braku zrozumienia naszych gości/ klientów dla różnic kulturowych bądź ich niechęci do ludzi traktowanych jako "obcy". Podyskutujemy o sposobach reagowania na nie. Podzielimy się wzajemnie dobrymi praktykami w tym zakresie. Zastanowimy się także nad językiem, jakiego powinniśmy używać, opowiadając turystom o przedstawicielach/ przedstawicielkach grup mniejszościowych i marginalizowanych.

Program szkolenia

Dzień 1 (5 marca, sobota, godz. 9.30-17.00)

 • 9.30-10.00 Powitanie i wprowadzenie do tematyki szkolenia
 • 10.00-11.30 Przełamywanie stereotypów w pracy przewodnika
 • 10.30-10.45 Przerwa kawowa
 • 10.45-12.15 Przełamywanie stereotypów w pracy przewodnika (kontynuacja)
 • 12.15-13.15 Przerwa obiadowa
 • 13.15-14.45 Wokół języka niewykluczającego
 • 14.45-15.00 Przerwa kawowa
 • 15.00-16.30 Wokół języka niewykluczającego (kontynuacja)
 • 16.30-17.00 Podsumowanie dnia 

Dzień 2 (6 marca, niedziela, godz. 9.30-15.30)

 • 9.30-11.00 Zagłada w sztuce: pułapki kiczu i trywializacji
 • 11.00-11.15 Przerwa kawowa
 • 11.15-12.45 Zagłada i trudne pytania w codziennej pracy przewodnickiej - praca z przykładami
 • 12.45-13.45 Przerwa obiadowa
 • 13.45-14.45 Zagłada i trudne pytania w codziennej pracy przewodnickiej- praca z przykładami (kontynuacja)
 • 14.45-15.30 Podsumowanie warsztatów 

* Program kursu może ulec zmianie.


Szkolenie "Jak mówić o trudnej historii? Zagłada i relacje polsko-żydowskie w codziennej pracy przewodnika” poprowadzą:

 • Katarzyna Jankowska, licencjonowana przewodniczka po Warszawie z ponad 10-letnim doświadczeniem w oprowadzaniu grup oraz przewodniczka w Muzeum POLIN od 2014 roku. Współautorka scenariuszy zajęć online dla młodzieży i dorosłych w tym ścieżki oprowadzania po wystawie stałej "Lekcja (z) historii", współprowadząca warsztaty oraz wykłady antydyskryminacyjne dla Policji, autorka scenariusza oprowadzania "Krajobraz Zagłady" po wystawie malarstwa Wilhelma Sasnala "Taki pejzaż", koordynatorka projektu dla nastolatków "Rówieśnicy - Przewodnicy". Absolwentka geografii na UW oraz programów dla liderów edukacji żydowskiej. Na co dzień interesuje się badaniami z zakresu turystyki miejskiej, postpamięci, gender studies oraz żydowskim modernizmem w sztuce. Ostatnio odkrywa historię kuchni żydowskiej oraz uczy się tworzenia filmów ukazujących Warszawę z różnych perspektyw

 • dr Mariusz Jastrząb, historyk dziejów społecznych i gospodarczych, specjalizujący się w powojennej historii Polski, kulturoznawca, wykładowca akademicki, przewodnik Muzeum POLIN. Od 2018 roku w ramach projektu Horizontal Historical Education in Non-discriminative Activities, finansowanego z grantu Komisji Europejskiej, był odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla trenerów policyjnych oraz scenariuszy zajęć dla policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka. Wygłaszał wykłady na temat współczesnego antysemityzmu i historycznych źródeł uprzedzeń wobec Żydów w szkołach policyjnych i komendach policji. Prowadził też na ten temat webinary i zajęcia dla studentów. Pracował nad programem edukacyjnym towarzyszącym wystawie poświęconej 50. rocznicy antysemickiej kampanii Marca ’68, współtworząc pakiet materiałów edukacyjnych i scenariusz warsztatów przeznaczonych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Prowadził moduły szkoleniowe na temat wielokulturowej historii lokalnej w ramach szkoleń organizowanych przez Muzeum POLIN dla bibliotekarek/bibliotekarzy.

 • Monika Chojnacka, licencjonowana przewodniczka po Warszawie, wieloletnia współpracowniczka, edukatorka i przewodniczka Muzeum POLIN, pilotka Marszu Żywych, autorka warsztatów antydyskryminacyjnych dla przewodników turystycznych. Z wykształcenia antropolożka kultury, zainteresowana szczególnie fenomenem pogranicza i międzykulturowości na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej oraz projektami związanymi z pamięcią o społeczności żydowskiej. Uczestniczka badań terenowych na obszarach wieloetnicznych w Polsce, Rosji, na Ukrainie i w Rumunii. Autorka przewodników turystycznych.

O wynikach rekrutacji poinformujemy mailowo do 18 lutego 2022.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres: [email protected] 

Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników na podstawie aplikacji.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl