Jak mówić o trudnej historii? Zagłada i relacje polsko-żydowskie w codziennej pracy przewodnickiej