Wystawy

Obecność / Brak / Ślady

Wystawa czasowa: Obecność / Brak / Ślady. Współcześni artyści o żydowskiej Warszawie

Prace przedstawione na wystawie zostały zrealizowane podczas 13 rezydencji artystycznych w Muzeum POLIN. Artyści pochodzący m.in. z Polski, Izraela, Czech, Holandii, Turcji, Ameryki Północnej i Południowej, prezentują różnorodne podejścia do problematyki dziedzictwa żydowskiego i wielokulturowości Warszawy, tworząc wielogłosowy komentarz do jej historii i współczesności.

Jaka jest żydowska tożsamość? Jaka jest tożsamość Warszawy jako ośrodka żydowskiego życia? Jaki jej obraz wyłania się z pamięci zbiorowej, indywidualnej, dzisiejszych doświadczeń? Kto jest „tutejszy”? To kilka pytań podjętych przez artystów-rezydentów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Prace, które były prezentowane na wystawie stworzyli Luísa Nóbrega, Eliane Esther Bots, Noa Shadur&Konrad Smoleński, Tamara Moyzes&Shlomi Yaffe, Jasmine Bakalarz, Itay Ziv, Benny Nemerofsky Ramsay, Hubert Czerepok, Florencia Levy, Aslı Çavusoglu&Simone De Iacobis&Małgorzata Kuciewicz, Lukas Ligeti, Maya Schweizer i Sharon Lockhart. 

Ich realizacje filmowe, dźwiękowe, fotografie czy dokumentacje działań w przestrzeni publicznej ogniskują się wokół tytułowych kategorii – obecności, braków i śladów. 

W przypadku żydowskiej Warszawy te kategorie przenikają się i pozostają w stałym napięciu. Poszukując śladów, artyści odczytują zarówno realne, jak i symboliczne konteksty aktualnej żydowskiej codzienności; mówiąc o nieobecności – wskazują na ukrytą obecność, odsłaniają fizyczne ślady przeszłości, raz głośno komentują, raz milkną.

Podejmując temat materialnego i niematerialnego dziedzictwa, odwołują się zarówno do kanonu kultury żydowskiej, jak i klisz czy stereotypów, które wokół niej narosły. Pochylając się nad mikrohistorią, uruchamiają uniwersalne pytania, wykraczające daleko poza lokalny kontekst. 

Wszystkie prace powstały we współpracy z Muzeum POLIN, większość przy udziale lokalnej społeczności żydowskiej, muranowskiej, warszawskiej. Wystawa „Obecność/ Brak/ Ślady” była pierwszą wspólną prezentacją tych prac, stanowiąc jednocześnie zapis długofalowego działania łączącego obszary sztuki i edukacji dorosłych. 

Wernisaż: 10 marca 2016, g. 19.00,. Wystawa prezentowana była od 11 marca do 25 kwietnia 2016. Wstęp na wystawę był bezpłatny. 

Kuratorkami wystawy i programu rezydencji artystycznych „Muzeum Otwarte – edukacja w działaniu” były Ewa Chomicka i Agnieszka Pindera.

Wystawie towarzyszyło m.in. seminarium „Aktualizacja historii, eksperyment, partycypacja” z udziałem twórców i ekspertów-komentatorów poszczególnych prac oraz publikacja z tekstami m.in. dr hab. Adama Lipszyca, dr hab. Iwony Kurz, Pawła Smoleńskiego.

Zapoznaj się z katalogiem wystawy poniżej:
 

Program „Muzeum Otwarte – edukacja w działaniu” jest realizowany  w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

Patroni medialni: