Dyskusja
online

Cykl dyskusji "Nie odwracamy wzroku"

Kobieta przygląda się blisko jednej z pracy na wystawie Wilhelm Sasnal: Taki pejzaż.
fot. M. Jaźwiecki/Muzeum Historii Żydów Polskich

"Nie odwracamy wzroku" to cykl dyskusji dotyczących zmagań kultury wizualnej z tematem Zagłady i wykluczenia. Cykl towarzyszy wystawie prac Wilhelma Sasnala "Taki Pejzaż".

Zaproszone gościnie i zaproszeni goście rozmawiać będą o sposobach, celach i przykładach przedstawień odwołujących się do czarnych kart historii w sztukach wizualnych, filmie czy performansie, począwszy od 1945 roku do chwili obecnej. Zastanowimy się, jaką funkcję pełnią określone środki artystycznego wyrazu i czy pamięć zachowana przez sztukę łączy się z pamięcią zbiorową.

Dyskusja "Obcy w sztuce"

  • 9 grudnia, godz. 18.00

Monika Weychert oraz Małgorzata Baka porozmawiają o tym, jak daleka jest rzeczywistość od stereotypów na temat kolorowej, kultywującej wolność kultury Romów oraz w jaki sposób Europejczycy postrzegają sztukę afrykańską. Prowadzenie: Magdalena Maciudzińska-Kamczycka.

Dyskusja "Zagłada w filmie"

  • 14 października, godz. 18.00

O tym, jak Zagłada była przedstawiana w różnych momentach historii i zawirowań społeczno-politycznych i jaką rolę pełni film w przepracowaniu tragicznych wydarzeń, będą rozmawiać Katarzyna Wajda i Katarzyna Mąka-Malatyńska. Prowadzenie: Joanna Sławińska.

Dyskusja "Jak sztuka przepracowuje pamięć o Zagładzie?"

  • 9 września, godz. 18.00

O roli wizualnych świadectw artystów próbujących rozprawić się z największą tragedią w historii ludzkości, będą mówić zaproszeni przez muzeum goście – Anda Rottenberg i Piotr Słodkowski. Prowadzenie: Katarzyna Bojarska.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl