Muzeum
Nabór zakończony

Muzealny think-tank: Przyjemność

Grupa uczestników Muzealnego Think-Thanku stoi na łące.
fot. W. Chrubasik

Muzeum POLIN, BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, Europejskie Centrum Solidarności i Goyki 3 Art Inkubator zapraszają muzealników i muzealniczki z całej Polski, a także osoby pracujące w innych instytucjach, galeriach sztuki i centrach kultury, jak i współpracujące z muzeami w ramach uczelni, organizacji i różnorodnych inicjatyw, do udziału w 10. edycji "Muzealnego think-tanku".

 • Nabór zakończony

Jubileuszową edycję projektu poświęcamy kategorii przyjemności, którą potrzebujemy na nowo zdefiniować i której potrzebujemy od nowa się nauczyć – tym bardziej dziś, kiedy czasy są wymagające, a rzeczywistość zmienia się jak w kalejdoskopie. Podczas kolejnych zjazdów think-tanku, organizowanych we Wrocławiu, w Warszawie, Gdańsku i Sopocie, przyjrzymy się inspirującym praktykom i inicjatywom, wymienimy się poglądami i perspektywami, doświadczymy, posmakujemy, popracujemy wspólnie nad rekomendacjami, które będziemy mogli i mogły sprawdzić w naszych miejscach pracy.

Obecna edycja projektu powstała w odpowiedzi na wyzwania współczesności – i na związane z nimi poczucie przytłoczenia, przebodźcowania, niepewności, przepracowania. Ogłoszona przez ICOM w zeszłym roku nowa definicja muzeów wskazuje przyjemność (enjoyment) jako element, który powinien współtworzyć kształt dzisiejszych muzeów. Co to oznacza w praktyce? 

Można sądzić, że pytanie o przyjemność w dobie kryzysów jest co najmniej nie na miejscu. Gdy świat płonie, jest tak wiele tematów do zaadresowania. Jednak potrzebujemy też zadbać o siebie samych – osoby pracujące w kulturze – i naszą publiczność, by znaleźć przestrzeń na przyjemność, regenerację, dobre bycie, komfort. Przyjemne miejsce pracy, przyjemne muzeum, przyjemny czas, przyjemne doświadczenie, przyjemne spotkanie – brzmi dobrze? Poszukajmy tej przyjemności razem. 

Przyjemność, czyli co? Radość, szczęście, bezpieczeństwo, komfort, dobrostan, relaks, rekreacja, regeneracja, rezyliencja... Podczas think-tanku będziemy wspólnie zastanawiać się nad wymiarami przyjemności w codzienności nas jako pracowników i pracowniczek kultury oraz nad tym, jak możemy kreować przyjemność w relacji z naszymi publicznościami.

Jak i czy dbamy o czas i miejsce dla przyjemności w programie naszych działań? Jak możemy tworzyć przestrzenie bezpieczne (safe spaces), także w ujęciu działań twórczych, które wspierają różnorodność? Jak kultura wpływa na zdrowie i dobrostan publiczności? Jak zadbać o dobrostan pracowniczy, by przeciwdziałać wypaleniu i budować przyjazne miejsca pracy? Co znaczył dawniej, a co znaczy dziś wypoczynek jako wymiar przyjemności? Jak w działaniach kulturalnych korzystać ze wsporników szczęścia, np. kontaktu z przyrodą? Ile przyjemności jest w działaniu, ile w zaniechaniu? Czy przyjemność idzie w parze ze sprawczością? Jak poszukiwać przyjemności w instytucjach zajmujących się trudnymi tematami, jak poszukiwać przyjemności w czasach, które wywołują dyskomfort? Czy przyjemność jest przywilejem, czy każda z osób ma do niej równy dostęp? Czy przyjemność ma granice oraz czy można ją zmierzyć? Te i inne pytania zaadresujemy w formie rozmów, warsztatów, wizyt studyjnych. Zadbamy także o aktywne i przyjemne spędzanie czasu, wycieczki i spacery oraz wspólne ćwiczenia z odpoczynku. 

Nad projektem z przyjemnością współpracują:

 • Ewa Chomicka i Alicja Kaczmarek-Poławska (Muzeum POLIN),
 • Berenika Nikodemska (BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej),
 • Bartosz Rief (Europejskie Centrum Solidarności),
 • Kasia Sobczak (Goyki 3 Art Inkubator).

Terminy zjazdów:

 • 25-26 maja 2023 (BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej),
 • 26-27 czerwca 2023 (Muzeum POLIN, Warszawa),
 • 11-12 września 2023 (Muzeum POLIN, Warszawa),
 • 4-7 listopada 2023 (Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk; Goyki 3 Art Inkubator, Sopot).

Dodatkowe informacje:

 • Zjazdy będą obejmowały maksymalnie 8 godzin dziennie (w tym przerwy kawowe i obiadowe).

 • Współorganizatorzy zapewniają osobom uczestniczącym posiłki i materiały warsztatowe, nie zwracają kosztów dojazdu i noclegu.

 • Zjazdy "Muzealnego think-tanku" są grupowym procesem. Osoby zgłaszające chęć udziału deklarują tym samym, że nie opuszczą więcej niż 3 dni w ramach projektu.

 • Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona i obejmuje ok. 30 osób. W przypadku większej liczby zgłoszeń współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru osób uczestniczących na podstawie aplikacji. Przy wyborze staramy się uwzględnić:
  • motywację i potencjalny wkład uczestników i uczestniczek w projekt,
  • różnorodność grupy (kompetencyjną, regionalną, uwzględniającą duże i małe ośrodki, zależy nam też na reprezentacji wielu różnych organizacji niż na wielu osobach reprezentujących jedną instytucję),
  • uczestnictwo we wcześniejszych edycjach (think-tank jest projektem otwartym, chętnie witamy nowe twarze, ale cieszymy się też ze zgłoszeń osób powracających i im też zapewniamy pulę miejsc).

"Muzealny think-tank" jest prowadzony przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od 2014 roku, od kilku lat we współpracy z innymi instytucjami. Jego celem jest tworzenie nieformalnej sieci pracowników i pracowniczek muzeów, galerii oraz organizacji i jednostek wspierających rozwój muzealnictwa. Think-tank jest platformą wymiany inspiracji, praktyk i doświadczeń, a także przestrzenią na wspólną dyskusję wokół wątpliwości i pytań. Każda edycja jest poświęcona innemu tematowi – są to zazwyczaj zagadnienia "niedoreprezentowane" na innych muzealnych forach lub dopiero rodzące się w refleksji muzealnej i wymagające zmapowania. Program think-tanku jest współtworzony przez osoby uczestniczące, a kolejne spotkania i wytwarzanie wiedzy mają charakter kolektywny i procesowy. Przeczytaj publikacje z wcześniejszych edycji projektu: "Muzea i sąsiedztwo", "Umiar w muzeach".

 

Współorganizatorzy:

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN: niebieski i czarny kwadrat, na nich napisyBWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej    Goyki 3 Art InkubatorEuropejskie Centrum Solidarności

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl