Koncert

Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie

Członkowie zespołu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. fot. B. Fidrych

Historia orkiestry w Polskim Radiu sięga roku 1934. Chcąc wypełnić czas antenowy muzyką i wzorując się na innych europejskich radiofoniach, dyrekcja Polskiego Radia zdecydowała o powołaniu własnych chórów i zespołów muzycznych. Najważniejszym z nich stała się Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Warszawie, stworzona przez Grzegorza Fitelberga.

Budując repertuar nowego zespołu, położono duży nacisk na dokumentowanie kultury muzycznej we wszystkich jej wymiarach – klasyki symfonicznej, muzyki estradowej i utworów najnowszych. Dzięki wymianie z zagranicznymi rozgłośniami, orkiestra odgrywała także ważną rolę w promowaniu polskiej muzyki na forum międzynarodowym. 

W 1945, po pożodze wojennej, Stefan Rachoń – dyrygent i skrzypek, stworzył w Warszawie Orkiestrę Polskiego Radia, od tego momentu rozpoczyna się historia Zespołu. Orkiestra pod dyrekcją Stefana Rachonia nie tylko organizowała koncerty, ale także dokonywała wielu nagrań, również na potrzeby Telewizji Polskiej. Przez trzydzieści lat większość repertuaru stanowiła wówczas muzyka popularna i rozrywkowa. 

W połowie lat 70. w profilu artystycznym orkiestry zaczęły zachodzić istotne zmiany. Kierujący nią w latach 1976-1980 Włodzimierz Kamirski konsekwentnie wprowadzał nowy repertuar, dążąc do przekształcenia Zespołu w orkiestrę symfoniczną. Jego pracę kontynuowali Jan Pruszak (1980-1988) oraz Mieczysław Nowakowski (1988-1990). 

W 1990, za kadencji Tadeusza Strugały (1990-1993), jako Polska Orkiestra Radiowa, Zespół rozpoczął próby i koncerty w nowej siedzibie – Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. 
Lepsze warunki pracy i osiągnięty wysoki poziom artystyczny pozwoliły za kadencji dyrektora artystycznego Wojciecha Rajskiego (1993-2006) z powodzeniem organizować zagraniczne podróże koncertowe Zespołu, podczas których prezentowano głównie muzykę polskich kompozytorów. 

W latach 2007-2015 zespołem kierował Łukasz Borowicz. Za jego kadencji tradycją stało się rozpoczynanie kolejnych sezonów artystycznych koncertowym wykonaniem nieznanych lub zapomnianych polskich oper. Wśród nich znalazły się m.in. "Maria" Statkowskiego, "Flis", "Verbum nobile" Moniuszki, "Monbar czyli Flibustierowie" Dobrzyńskiego czy "Zemsta za mur graniczny" Noskowskiego.

W 2015 dyrektorem artystycznym orkiestry został Michał Klauza. Dynamika rozwoju profesjonalizmu wykonawczego wiąże program Zespołu z realizowaniem podstawowej misji Polskiego Radia, toteż muzyka polska stanowi główny nurt jego działalności.

29 maja 2019 roku Zespół, po trzech dekadach działalności jako Polska Orkiestra Radiowa, wrócił do swojej historycznej nazwy i obecnie funkcjonuje jako Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Jest to obecnie jedyny zespół artystyczny w strukturze narodowego nadawcy radiowego – Polskiego Radia S.A.