Zbiory

Pocztówka z widokiem na Białystok – 200 PLN

Ta międzywojenna kartka pocztowa przedstawia widok ogólny Białegostoku z napisem w języku esperanto informującym, że Białystok to rodzinna miejscowość Ludwika Zamenhofa – twórcy esperanto.

Na jej rewersie znajduje się list adresowany do Jaroslava Fejgla mieszkającego w Hradec Kralowe w Czechosłowacji wysłany przez A. Karmiola z Częstochowy (adres na stemplu). Na rewersie kartki widoczny jest również okrągły stempel z gwiazdą oznaczającą społeczność esperantystów, a na niej okrągły czarny stempel pocztowy z Hradec Kralowe.

Chcę się zaopiekować!

Partnerem projektu "Zaopiekuj się obiektem" jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, jeden ze współzałożycieli Muzeum POLIN, posiadający status organizacji pożytku publicznego. Darowizny w ramach projektu są zbierane przez Stowarzyszenie i mogą być odliczone od podatku.

Logo Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny