Ogłoszenie
16.12.2022

Redakcja tekstów w języku angielskim, dotyczących historii i kultury Żydów polskich, na potrzeby portalu Wirtualny Sztetl

Wnętrze Muzeum POLIN
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich informuje o publikacji ogłoszenia na: redakcję tekstów w języku angielskim, dotyczących historii i kultury Żydów polskich, na potrzeby portalu Wirtualny Sztetl, w wymiarze od 500 do 800 stron po 1800 znaków każda (ze spacjami) wraz z implementacją, tj. porównaniu tłumaczenia tekstu w języku angielskim z tekstem wyjściowym w języku polskim i wprowadzeniu odpowiednich poprawek, gwarantujących spójność merytoryczną tekstów, a w szczególności:

 1. sprawdzeniu prawidłowego zastosowania judaistycznej terminologii specjalistycznej, dat, danych statystycznych, nazwisk i nazw własnych w tłumaczeniu;
 2. korekty gramatycznej, leksykalnej, ortograficznej, interpunkcyjnej, technicznej;
 3. sprawdzeniu zgodności z  normami edytorskimi  i instrukcją wydawniczą portalu;
 4. zapisywane w systemie CMS na portalach internetowych Usługodawcy.

Zamówienie realizowane będzie w terminie do 30 listopada 2023 roku.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie oferty (załącznika nr 1 i 2 wraz z wymaganymi dokumentami) e-mailem na adres: [email protected] najpóźniej do dnia 30 grudnia 2022.

Ewentualne pytania należy kierować na adres: [email protected]

Pełna treść zapytania ofertowego, wzór oferty oraz wykazu zrealizowanych usług, znajdują się w bazie konkurencyjności oraz w plikach zamieszczonych poniżej.

Załączniki:
 • Zapytanie ofertowe
  Pobierz plik 364.3 KB / PDF
 • Zapytanie ofertowe - wersja dostępna [.docx]
  Pobierz plik 43.12 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik nr 1. Formularz oferty
  Pobierz plik 185.74 KB / PDF
 • Załącznik nr 1. Formularz oferty - wersja dostępna [.docx]
  Pobierz plik 33.44 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik nr 2. Wykaz usług
  Pobierz plik 151.41 KB / PDF
 • Załącznik nr 2. Wykaz usług - wersja dostępna [.docx]
  Pobierz plik 436 KB / MSWORD
 • Istotne postanowienia umowy
  Pobierz plik 166.59 KB / PDF
 • Istotne postanowienia umowy - wersja dostępna [.docx]
  Pobierz plik 51.02 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT