Muzeum
Zgłoszenia do 11.10.2022

Chór POLIN – nabór do nowego projektu

Chór POLIN - Czytanie wystawy Gdynia - Tel Awiw w Muzeum POLIN - na zdjęciu grupa dorosłych osób, ubranych galowo (białe koszule, czarne żakiety i garnitury. Śpiewają. Stoją pod krętymi schodami pomalowanymi na biało.
Na zdjęciu grupa dorosłych osób, ubranych galowo (białe koszule, czarne żakiety i garnitury. Śpiewają. Stoją pod krętymi schodami pomalowanymi na biało, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Chór POLIN, społeczny chór działający przy Muzeum Historii Żydów Polskich, rozpoczyna przygotowania do kolejnego projektu, poświęconego doświadczeniu wojny w Ukrainie. Projekt będzie realizowany we współpracy z kompozytorką Aleksandrą Gryką i pisarką Barbarą Klicką.

Zapraszamy osoby zainteresowane wspólnym działaniem – osoby młodsze i starsze, śpiewające amatorsko i profesjonalnie, przedstawicieli i przedstawicielki różnorodnych grup mniejszościowych. Zaproszenie skierowane jest zarówno do osób, które brały już udział w projektach Chóru POLIN, jak i do tych, które chciałyby dołączyć do chórowej społeczności. Ze względu na tematykę nadchodzącego projektu szczególnie gorąco zapraszamy osoby migranckie i uchodźcze z Ukrainy mieszkające w Warszawie.

Podczas spotkań warsztatowych porozmawiamy o doświadczeniu wojny w Ukrainie z różnych perspektyw: osób migranckich z Ukrainy mieszkających już wcześniej w Polsce, osób uchodźczych, które w tym dramatycznym czasie znalazły tu schronienie, ale też mieszkańców i mieszkanek Warszawy, którzy i które w różny sposób reagowali i reagowały na to wydarzenie, przyjmowali i przyjmowały gości w swoich domach, angażowali się i angażowały w różnorodne akcje pomocowe.

Od czasu wybuchu wojny minęło już kilka miesięcy i ostudziły się społeczne emocje z tym związane. Zależy nam na stworzeniu bezpiecznego miejsca do wspólnej rozmowy na ten temat, podczas której będziemy mieli szansę podzielić się tymi doświadczeniami, a osoby z Ukrainy – zawiązać przyjaźnie i wejść w głębszą relację z mieszkańcami i mieszkankami Warszawy. Opowieści i osobiste historie staną się kanwą utworu muzyczno-literackiego, który zostanie przedstawiony szerszej publiczności na koniec projektu.

Projekt obejmuje cykl bezpłatnych warsztatów łączących narzędzia sztuki opowiadania, muzyki i performansu oraz trzy finałowe występy. Spotkania warsztatowe będą odbywały się od 18 października, we wtorki i czwartki w godzinach wieczornych, w siedzibie muzeum. Szczegółowy harmonogram znajduje się w formularzu zgłoszeniowym. Pokazy publiczne zaplanowane są na 16, 17 i 18 grudnia 2022.

UWAGA: Chór POLIN tworzy w procesie grupowym, konieczny jest udział w całym cyklu warsztatów (możliwe jest opuszczenie maksymalnie dwóch spotkań). 

Ponieważ zależy nam na zapewnieniu uczestnikom i uczestniczkom komfortowej przestrzeni do udziału w projekcie, na czas warsztatów muzeum zapewnia opiekę nad dziećmi (w siedzibie Muzeum POLIN). Prosimy o zaznaczenie takiej potrzeby w formularzu zgłoszeniowym.

Prowadzenie projektu:

Aleksandra Gryka – jedna z najbardziej wyrazistych polskich kompozytorek. Na jej twórczość silnie wpływa zainteresowanie naukami o wszechświecie, w tym fizyką kwantową. Inspiruje ją również literatura piękna. Studiowała kompozycję w Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem. Była laureatką programów stypendialnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Promocji Twórczości. Dwukrotnie zdobywała nominacje do Paszportu Polityki w kategorii muzyka poważna (2003, 2006). W 2020 roku otrzymała Stypendium Artystyczne Miasta Warszawy na projekt Chór Klimatyczny. W 2021 została opublikowana płyta z jej utworami INTERIALCELL, które były później wykonywane w Polsce oraz za granicą, m.in. w Niemczech, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz we Włoszech i w Ukrainie. Współpracowała z wieloma znakomitymi wykonawcami specjalizującymi się w muzyce współczesnej, od lat komponuje muzykę dla przedstawień teatralnych.

Barbara Klicka – debiutowała jako poetka w 2000 roku. Autorka książek "same same" (2012), "nice" (2015), za którą otrzymała Silesiusa i Nagrodę Literacką Gdynia; "Zdrój "(2020) – nominowanej do Nagrody Literackiej Gdynia i do Nagrody Conrada; "allel" (2021). W 2017 roku napisała poemat sceniczny "Elementarz", który został wystawiony na dużej scenie Teatru Narodowego w Warszawie (reż. Piotr Cieplak). Była kuratorką i współtwórczynią wielu przedsięwzięć literackich i artystycznych, m.in projektu "Nowy Tajny Detektyw", festiwalu Podlasie SlowFest Romana Gutka czy projektu muzycznego "Pochwalone". Pracowała również jako redaktorka działu "Pogranicza" w kwartalniku o żydowskiej literaturze i sztuce "Cwiszn". W 2022 roku została jurorką Nagrody Literackiej Gdynia.

Ewa Chomicka, Muzeum POLIN – kuratorka i koordynatorka Chóru POLIN.

Alicja Kaczmarek-Poławska, Muzeum POLIN – współpraca produkcyjna.

O Chórze POLIN:

Chór POLIN to społeczny chór działający od 2014 roku przy Muzeum Historii Żydów Polskich. Oprócz tradycyjnych technik pracy z głosem poszukuje też niestandardowych, eksperymentalnych środków wyrazu. Dźwięki, melodie i interpretacje powstają w wyniku indywidualnych i grupowych poszukiwań emisyjnych, rytmicznych i brzmieniowych.

Projekty chóru łączą w sobie obszary muzyki, performatyki i pracy z przestrzenią. Grupa tworzyła już koncerty, performanse, działania towarzyszące wystawom czasowym, nagrywała ścieżki dźwiękowe do alternatywnych audioguide’ów, przygotowywała ścieżki dźwiękowe do filmów i spektakli czy chórowe interwencje w programy innych wydarzeń. Chór POLIN współpracował m.in. z Seanem Palmerem, Zorką Wollny, Bogną Burską, Anną Szwajgier, Wojtkiem Blecharzem, Dominikiem Strycharskim, Jaśminą Wójcik, Mikołajem Trzaską, zaś instytucjonalnie – m.in. z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki czy Biennale Warszawa. W każdym kolejnym projekcie chór stara się pójść o kilka kroków do przodu bądź o kilka kroków w bok w stosunku do wcześniejszych realizacji.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl