Ogłoszenie

PZP.271.19.2022/Rewitalizacja portalu głównego oraz budowa portalu kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Wnętrze Muzeum POLIN
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem:

Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami 

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 121.82 KB / PDF
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 1.74 MB / PDF
 • Załączniki do OPZ I
  Pobierz plik 20.74 MB / ZIP
 • Załączniki do OPZ II
  Pobierz plik 18.04 MB / ZIP
 • Załączniki do OPZ III
  Pobierz plik 10.76 MB / ZIP
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
  Pobierz plik 81.42 KB / ZIP
 • Załączniki w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 1006 KB / MSWORD
 • Identyfikator postępowania
  Pobierz plik 93.25 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SWZ
  Pobierz plik 196.47 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SWZ II
  Pobierz plik 188.09 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SWZ III
  Pobierz plik 233.63 KB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SWZ IV
  Pobierz plik 470.99 KB / PDF
 • Informacja o zmianie terminu składania ofert
  Pobierz plik 382.95 KB / PDF
 • Sprostowanie ogłoszenia 27.07.2022
  Pobierz plik 66.31 KB / PDF
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 144.83 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 181.43 KB / PDF
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Pobierz plik 360.55 KB / PDF