Edukacja
Zgłoszenia do 10.05.2022

Organizacja festiwalu kultury żydowskiej od podstaw

Prowadząca pokazuje grupie nauczycieli makiety jakichś budynków.
fot. A. Szulc / Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum POLIN we współpracy z JCC Warszawa zaprasza aktywistki i aktywistów działających w obszarze dziedzictwa żydowskiego i międzykulturowości do udziału w bezpłatnym kursie specjalistycznym poświęconym organizacji festiwalu lub dni kultury żydowskiej.

Cele i program kursu

Program kursu powstał z myślą o lokalnych aktywistkach i aktywistach działających w obszarze dziedzictwa żydowskiego i międzykulturowości, planujących zorganizowanie festiwalu lub dni żydowskich w swoich miejscowościach.  

Uczestniczki i uczestnicy będą analizować różne pomysły na działania wokół lokalnego dziedzictwa żydowskiego i innych mniejszości. Dzięki wymianie inspiracji i doświadczeń pogłębią refleksję na temat perspektywy i potrzeb różnych grup odbiorców, twórczo przyjrzą się stojącym przed nimi wyzwaniom i zbudują nowe sieci kontaktów.

W ramach spotkań poruszymy takie zagadnienia, jak: budowanie programu festiwalu (cele, odbiorcy, dobór wydarzeń – praca kuratorska, tematyka), wrażliwość kulturowa, komunikacja, ewaluacja, zdobywanie funduszy, prawo i przepisy dotyczące wydarzeń kulturalnych.

Kurs będzie okazją do spotkania z ekspertkami i ekspertami pracującymi z dziedzictwem żydowskim, twórcami i organizatorami festiwali i akcji społecznych oraz pracowniczkami i pracownikami Muzeum POLIN i JCC, a także twórczej pracy własnej.

Kogo zapraszamy?

Kurs kierujemy głównie do osób, które nie mają jeszcze doświadczenia w prowadzeniu podobnych inicjatyw i chcą rozbudowywać swoją sieć kontaktów. Do udziału zapraszamy aktywistki i aktywistów związanych z instytucjami kultury czy organizacjami pozarządowymi, a także osoby działające w nieformalnych grupach lub samodzielnie.

Wstępny program

 • Zjazd nr 1: 21-22 maja 2022 w Warszawie
  Spotkanie stacjonarne w Warszawie będzie okazją do poznania osób uczestniczących w kursie oraz odwiedzenia Muzeum POLIN oraz JCC Warszawa. Uczestniczki i uczestnicy odbędą zajęcia z twórcą najstarszego festiwalu kultury żydowskiej (FKŻ) oraz wezmą udział w warsztatach wrażliwości kulturowej. W przestrzeni Warszawy przyjrzą się z kolei interwencjom zaangażowanych społecznie artystów.

 • Zjazd nr 2: weekend 28-29 maja 2022, online 
  Spotkanie z twórcami TISZ festiwalu oraz akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile. Uczestniczki i uczestnicy kursu będą rozwijać własne pomysły na festiwal lub działanie, pracując z ekspertami nad tworzeniem komunikatu i dowiedzą się, w jaki sposób prowadzić ewaluację projektu.

 • Zjazd nr 3: weekend 4-5 czerwca 2022, online
  Zajęcia poświęcone procesowi pozyskiwania funduszy, w tym przeglądowi dotacji, o które ubiegać się mogą niewielkie organizacje, oraz zagadnieniom prawnym związanym z organizacją wydarzeń kulturalnych. Gośćmi zjazdu będą m.in. organizatorzy FestivALTu.

 • Zjazd nr 4: weekend 11-12 czerwca 2022, online
  Warsztaty o tym, jak radzić sobie z wypaleniem aktywistycznym i działaniem w trudnym czasie pandemii. Prezentacja wyników pracy nad projektami.

Informacje organizacyjne:

 • Wyniki rekrutacji prześlemy mailowo do 12 maja 2022 (czwartek).
 • Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników na podstawie aplikacji.
 • Zajęcia są grupowym procesem. Osoby zgłaszające chęć udziału deklarują tym samym, że wezmą udział w całości kursu.
 • Udział w zajęciach jest bezpłatny.
 • Podczas zajęć w Warszawie zapewniamy wyżywienie, a osobom spoza Warszawy organizujemy nocleg (dwa noclegi 20-22 maja 2022).
 • Regulamin >>
 • Kontakt w sprawie kursu: [email protected]

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl