Żydowskie dziedzictwo kulturowe

"Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" – podsumowanie działań marzec 2020-luty 2022

Troje dzieci ogląda rozwiniętą imitację Tory, są zaciekawione i radosne
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

"Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" to jeden z najważniejszych projektów, jakie przyszło realizować Muzeum POLIN wspólnie z polskimi i norweskimi partnerami. Za akronimem ŻDK kryje się de facto niemal cała działalność programowa naszej instytucji w latach 2020-2024.

Pierwsze działania projektowe w ramach ŻDK, które rozpoczęliśmy w marcu 2020 r., zbiegły się z początkiem globalnej pandemii COVID-19. Obecnie, będąc na półmetku projektu ŻDK, zorganizowaliśmy już ok. 4500 działań dla przeszło 1,7 mln uczestników.

Oddajemy w Wasze ręce ilustrowany raport podsumowujący dwa lata naszej dotychczasowej pracy w ramach projektu ŻDK. Mamy świadomość, że zrealizowane dotychczas działania nie byłyby możliwe bez wsparcia wszystkich naszych partnerów realizujących projekt, jak również bez finansowego wsparcia naszych grantodawców i operatora projektu – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapraszamy Państwa do lektury.

"Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" – podsumowanie działań marzec 2020-luty 2022

 

"Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" to projekt realizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od marca 2020 roku do kwietnia 2024 roku w partnerstwie z instytucjami norweskimi: Norweskim Centrum Studiów nad Holokaustem i Mniejszościami, Europejskim Centrum Wergelanda, Centrum Falstad oraz muzeami żydowskimi w Oslo i Trondheim, a także z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma. Celem projektu jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa polskich Żydów poprzez programy edukacyjne i kulturalne.

Projekt "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" jest realizowany dzięki grantowi w wysokości 10 mln euro udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz wsparciu budżetu krajowego.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl