Edukacja
29.03.2022 - online

Webinary: Jak rozmawiać, jak przyjmować? O szkolnych wyzwaniach wobec wojny w Ukrainie

Dwie dorosłe kobiety stoją przed ścianą z ekspozycji, w zaciemnionym pomieszczeniu
fot. A. Szulc / Muzeum Historii Żydów Polskich

Nauczycielki i nauczyciele stoją obecnie przed koniecznością prowadzenia rozmów z uczniami i uczennicami o wojnie, która przestała być tematem z lekcji historii, ale dzieje się blisko nas, tu i teraz. Jednocześnie przygotowują się do przyjęcia w swoich szkołach dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zapraszamy na spotkanie z ekspertką, która opowie, jak bezpiecznie mówić o wojnie oraz jak radzić sobie z wyzwaniami włączania uczniów i uczennic ukraińskich w życie społeczności szkolnej

 • 29 marca (wtorek), godz. 19.30
  Przywrócić normalność – jak wspierać dziecko doświadczające kryzysu i po doświadczeniach traumatycznych? Spotkanie z Anną Kawalską na platformie ClickMeeting.
   

  Pojawienie się w klasie, w szkole dzieci, które musiały opuścić swój dom i swój kraj, które doświadczyły wydarzeń o charakterze traumatycznym, może budzić niepokój i pytania: Czy będę potrafił/-a wesprzeć dziecko z takim doświadczeniem? Spotkanie z Anną Kawalska pomoże zrozumieć, czym jest trauma dla dzieci, zobaczyć, jaką rolę możemy wszyscy pełnić w budowaniu wspierającego środowiska dla dzieci i ich rodziców, oraz gdzie sami możemy uzyskać wsparcie i pomoc. Podczas spotkania zostaną poruszone zagadnienia:

  • Czym jest wydarzenie traumatyczne?
  • Jak może ono wpływać na psychikę dziecka oraz jego funkcjonowanie w szkole?
  • Co możemy zrobić na co dzień, aby budować w dziecku rezyliencję i pomóc mu poradzić sobie z trudnymi przeżyciami?
  • Jak rozmawiać z dzieckiem, a czego warto unikać? Co może nas zaniepokoić i kiedy warto zwrócić się o wsparcie specjalistów?

Anna Kawalska – psycholożka międzykulturowa, psychotraumatolożka, arteterapeutka (od kilkunastu lat pracująca z dziećmi i dorosłymi z doświadczeniem uchodźstwa).

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl