Ogłoszenie
21.09.2021

PZP.271.31.2021 Wykonanie papierowych żonkili zgodnie z projektem Zamawiającego

Ściana krzywoliniowa w budynku muzeum - wykonana z kamiennej okładziny w kolorze piasku pustyni. Naprzeciwko ogromna tafla szkła - okno w fasadzie muzeum.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji  Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami ZMIANA".

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Aktualny termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu to 7 października 2021 do godziny 10.00

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 130.24 KB / PDF
 • Identyfikator postępowania
  Pobierz plik 47.85 KB / PDF
 • SWZ z załącznikami_wersja dostępna
  Pobierz plik 572.73 KB / PDF
 • załączniki edytowalne do SWZ
  Pobierz plik 506 KB / MSWORD
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 1.35 MB / PDF
 • Wyjaśnienia treści SWZ
  Pobierz plik 352.84 KB / PDF
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Pobierz plik 37.12 KB / PDF
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami ZMIANA
  Pobierz plik 1.39 MB / PDF
 • SWZ z załącznikami ZMIANA_wersja dostępna
  Pobierz plik 568.54 KB / PDF
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
  Pobierz plik 37.11 KB / PDF
 • Zmiana 30 września 2021
  Pobierz plik 343.68 KB / PDF
 • Załącznik nr 1 A do OPZ - Instrukcja wykrojnik do wyceny
  Pobierz plik 3.5 MB / PDF
 • Załącznik nr 1 B do OPZ - Instrukcja wykrojnik do wyceny
  Pobierz plik 4.13 MB / PDF
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 110.98 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 359.74 KB / PDF
 • Informacja dotycząca unieważnienia postępowania
  Pobierz plik 713.03 KB / PDF
 • Informacja dotycząca unieważnienia postępowania_wersja dostępna
  Pobierz plik 161.15 KB / PDF