Zbiory

Marek Szwarc "Biegnący jelonek"

Na obrazie widzimy dzieło Marka Szwarca "Biegnący jelonek".
Biegnąca gazela (Marek Szwarc, XXVI Paris)

"Biegnący jelonek" Marka Szwarca to jeden z najznakomitszych przykładów kunsztu artysty w kuciu w blasze miedzianej. To także wybitne dzieło nowoczesnej sztuki żydowskiej, którą w latach 20 XX w., obok Marka Szwarca tworzyli awangardowi artyści z kręgu "Jung Idysz".

Obecny w polichromiach synagogalnych i zdobieniach macew jeleń jest symbolem rozproszonego ludu Izraela, który powróci z wygnania do ojczyzny. To także emblematyczny znak odkupienia Izraela kiedy nadejdzie Mesjasz (Iz 35, 6). 

Zakup rzeźby Marka Szwarca dofinansowano ze środków Ministra Kultury, dziedzictwa narodowego i Sportu z programu "Narodowa kolekcja sztuki współczesnej".