Rocznice i święta
3.06.2021

W stulecie "Wystawy prac artystów żydowskich"

Otwarta 3 czerwca 1921 roku w gmachu Gminy Żydowskiej, przy ul. Grzybowskiej 26 w Warszawie, "Wystawa prac artystów żydowskich" była pierwszą tak wielką manifestacją żydowskich talentów z Polski. 

Na wystawie pokazano 337 dzieł, m.in. zmarłych Aleksandra Lessera, Maurycego Gottlieba i Samuela Hirszenberga oraz ponad 100 prac artystów współczesnych. Dzieła niektórych z nich m.in. Józefa Gabowicza oraz twórców z kręgu awangardy – Marka Szwarca, Jankiela Adlera, Henryka Barczyńskiego i Henryka Berlewiego – są obecne w zbiorach Muzeum POLIN.

Marek Szwarc wierzył, że "racją bytu idei narodowych jest właśnie odrębność kulturalna wynikająca z potrzeb osobistych, plastycznych". Najważniejszym celem tej niezależnej działalności na polu sztuki było wzmacnianie wspólnoty narodowej, dumy i tożsamości oraz wprowadzenie tradycyjnej w większości społeczności żydowskiej w nowoczesność. Ta wystawa, podobnie jak kolejne, wpisywała się w nacjonalistyczny program kultury Żydów w Polsce.