Ogłoszenie
13.05.2021

PZP.271.13.2021 Usługi w zakresie obsługi wyjazdów Część nr 1 pod nazwą ”Bilety lotnicze, kolejowe i autokarowe” oraz Część nr 2 pod nazwą „Hotele”.

Grafika ilustracyjna
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami"

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 118.72 KB / PDF
 • SWZ
  Pobierz plik 2.21 MB / PDF
 • SWZ- wersja dostępna
  Pobierz plik 662.24 KB / PDF
 • Załącznik nr 2 do SWZ-Formularz oferty
  Pobierz plik 183.5 KB / MSWORD
 • Załącznik nr 3 do SWZ-Oświadczenie zgodnie z art. 125 Pzp.
  Pobierz plik 162 KB / MSWORD
 • Załącznik nr 4 do SWZ-Grupa kapitałowa
  Pobierz plik 161 KB / MSWORD
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług cz.1
  Pobierz plik 162 KB / MSWORD
 • Załącznik nr 5A do SWZ - Wykaz usług cz. 2
  Pobierz plik 161.5 KB / MSWORD
 • Załącznik nr 6 do SWZ- Zobowiązanie podmiotu trzeciego
  Pobierz plik 160.5 KB / MSWORD
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Pobierz plik 143.28 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert cz.1
  Pobierz plik 235.15 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert cz. 2
  Pobierz plik 145.67 KB / PDF
 • Informacja o wyborze oferty
  Pobierz plik 1.98 MB / PDF