Ogłoszenie
13.05.2021

PZP.271.13.2021 Usługi w zakresie obsługi wyjazdów Część nr 1 pod nazwą ”Bilety lotnicze, kolejowe i autokarowe” oraz Część nr 2 pod nazwą „Hotele”.

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami"

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 118.72 KB / PDF
 • SWZ
  Pobierz plik 2319308 / application/pdf
 • SWZ- wersja dostępna
  Pobierz plik 678132 / application/pdf
 • Załącznik nr 2 do SWZ-Formularz oferty
  Pobierz plik 187904 / application/msword
 • Załącznik nr 3 do SWZ-Oświadczenie zgodnie z art. 125 Pzp.
  Pobierz plik 165888 / application/msword
 • Załącznik nr 4 do SWZ-Grupa kapitałowa
  Pobierz plik 164864 / application/msword
 • Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług cz.1
  Pobierz plik 165888 / application/msword
 • Załącznik nr 5A do SWZ - Wykaz usług cz. 2
  Pobierz plik 165376 / application/msword
 • Załącznik nr 6 do SWZ- Zobowiązanie podmiotu trzeciego
  Pobierz plik 164352 / application/msword
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Pobierz plik 146721 / application/pdf
 • Informacja z otwarcia ofert cz.1
  Pobierz plik 240796 / application/pdf
 • Informacja z otwarcia ofert cz. 2
  Pobierz plik 149168 / application/pdf
 • Informacja o wyborze oferty
  Pobierz plik 2079486 / application/pdf