Ogłoszenie
28.04.2021

PZP.021.19.2021 Konkurs ofert na najem sklepu muzealnego

zdjęcie ilustracyjne
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zarządzenie nr PZP.021.19.2021 Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na najem powierzchni w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie i prowadzenie w nim sklepu  muzealnego wraz ze sprzedażą internetową (dalej: "Konkurs").

Na podst. § 4 ust. 1 Statutu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zarządzam co następuje: 

§ 1.

 1. Wprowadzam regulamin konkursu ofert na najem powierzchni w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie i  prowadzenie w nim sklepu muzealnego wraz ze sprzedażą internetową (dalej: „Regulamin”).
 2. Powołuję Komisję konkursową w składzie:
  1. Monika Woźnicka – przewodnicząca,
  2. Katarzyna Krauze – członek,
  3. Marta Dudek – członek.
 3. Ogłoszenie oraz przeprowadzenie Konkursu powierzam Komisji konkursowej, która między innymi dokona analizy i oceny ofert, wykluczenia oferentów, odrzucenia ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz będzie wykonywać wszelkie inne czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zygmunt Stępiński
Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Załączniki:
 • Regulamin konkursu ofert na najem sklepu muzealnego z załącznikami [PDF]
  Pobierz plik 7.77 MB / PDF
 • Regulamin konkursu ofert na najem sklepu muzealnego z załącznikami [.docx]
  Pobierz plik 1.24 MB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT