Ogłoszenie
27.04.2021

PZP.271.9.2021 Realizacja badań marketingowych w podziale na dwie części

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji  Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami_ZMIANA".

Załączniki:
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 2.38 MB / PDF
 • ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 131118 / application/pdf
 • SWZ z załącznikami_wersja dostępna
  Pobierz plik 639335 / application/pdf
 • załączniki edytowalne
  Pobierz plik 571904 / application/msword
 • Identyfikator postępowania
  Pobierz plik 75363 / application/pdf
 • Wyjaśnienia treści SWZ_29.04.2021
  Pobierz plik 33593 / application/pdf
 • Wyjaśnienia treści SWZ_29.04.2021_wersja dostępna
  Pobierz plik 175603 / application/pdf
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Pobierz plik 36079 / application/pdf
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami_ZMIANA
  Pobierz plik 2414427 / application/pdf
 • SWZ z załącznikami_ZMIANA_wersja dostępna
  Pobierz plik 658141 / application/pdf
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 60256 / application/pdf
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 150008 / application/pdf
 • Informacja z otwarcia ofert_wersja dostępna
  Pobierz plik 234726 / application/pdf
 • Informacja o wyborze oferty cz. 1
  Pobierz plik 1200956 / application/pdf
 • Informacja o wyborze oferty cz. 2
  Pobierz plik 1212763 / application/pdf