Warsztaty
Zgłoszenia do 31.05.2021

Jak pokazywać aspekty wielokulturowe w trakcie oprowadzania po Warszawie?

Na obrazie widzimy grupę osób na spacerze miejskim.
Fot. M. Starowieyska / Muzeum POLIN

Muzeum POLIN oraz Centrum Wielokulturowe zapraszają przewodniczki i przewodników miejskich na dwudniowe warsztaty szkoleniowe, poświęcone wyzwaniom związanym z pokazywaniem turystom  wielokulturowej Warszawy. Warsztaty odbędą się w dniach 12, 13 i 19 czerwca online (na platformie ZOOM).

  • Zgłoszenia do 31 maja  
  • Limit miejsc: 30 osób 

Warszawa to dynamicznie rozwijające się miasto i atrakcyjny kierunek nie tylko dla coraz liczniejszych turystów, ale i dla  osób z innych krajów, które decydują się na pozostanie w Polsce. W Warszawie mieszkają także przedstawiciele różnych mniejszości religijnych czy narodowych, które były tu “od zawsze”. To oni wszyscy przywracają miastu wielokulturowy charakter, który prawie całkowicie utracono w wyniku II wojny światowej.

Jak wzbogacić opowieści przewodnickie o wielokulturowe wątki?  Jak odpowiadać na trudne pytania i obalać stereotypy związane z obecnością mniejszości i migrantów w miejskim krajobrazie? Czy wiemy, kim są i czym się zajmują? Jak rozmawiać o polsko-żydowskich relacjach, wchodząc w  rolę przewodnika-mentora? Czy sami posługujemy się odpowiednim językiem opowiadając o różnorodności naszego miasta przyjeżdżającym do Warszawy turystom? I wreszcie - jak przenieść nasze działania do internetu w dobie pandemii?  Wszystkie te kwestie będziemy omawiać z zaproszonymi ekspertami.

Spotkanie będzie podzielone na trzy części. W pierwszej poznamy ludzi, instytucje, miejsca - stworzymy mapę wielokulturowej Warszawy. W drugiej zaprosimy do udziału w warsztatach, w trakcie których przyjrzymy się stereotypom, z jakimi spotykamy się w pracy przewodnika, będziemy pracować nad językiem i nad reagowaniem na sytuacje, które mogą spotkać nas w trakcie oprowadzania wycieczki. W trzeciej dowiemy się, jak wykorzystać internet do pracy z turystami w trakcie pandemii. Liczymy na Wasz aktywny udział!

Wiedza i umiejętności, które uzyskacie w trakcie szkolenia, zainspirują Was do wplatania wielokulturowych wątków w przewodnickie opowieści o Warszawie.

Program Kursu:

Dzień 1 (sobota, 12 czerwca) 

  • 9:30 - 12:30 „Współczesna Wielokulturowa Warszawa”, prowadzenie: Natalia Gebert (Centrum Wielokulturowe)
  • 13:00 - 16:00 „Mapa dzisiejszej żydowskiej Warszawy”, prowadzenie: Marta Eichelberger-Jankowska 

Dzień 2 (niedziela, 13 czerwca)

  • 9:30 - 12:30 „Warsztaty antydyskryminacyjne: przełamywanie stereotypów w pracy przewodnika”, prowadzenie: Monika Chojnacka 
  • 13:00 - 15:00 „Jak to robią w Krakowie - czyli pandemiczne success story” - wykład, prowadzenie: Alicja Zioło

Dzień 3 (sobota, 19 czerwca)

  • 9:30 - 11:30 „Jak to robią w Krakowie - czyli pandemiczne success story” - wykład, prowadzenie: Alicja Zioło
  • 12:00 - 15:00 „Warsztaty antydyskryminacyjne: przełamywanie stereotypów w pracy przewodnika”, prowadzenie: Monika Chojnacka 

 

UWAGA: bez względu na sytuację pandemiczną szkolenie odbędzie się w formule online. 

Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników na podstawie aplikacji.

Wyniki rekrutacji prześlemy mailowo do 7 czerwca.
Kontakt w sprawie warsztatów: [email protected]  

 

Partner:

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl