Koncert

Maria Sławek

Skrzypaczka - solistka i kameralistka, wykładowczyni, badaczka. Współzałożycielka (wraz z Anią Karpowicz) i prezeska Instytutu Mieczysława Wajnberga, doktor habilitowana sztuki. Prowadzi swoją klasę skrzypiec w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Absolwentka Podyplomowych Studiów Polsko - Żydowskich w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (2019).

Występowała w wielu miastach Polski, a także w Niemczech, Izraelu, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Belgii, we Włoszech, Francji, na Ukrainie i w USA. W sezonie artystycznym 2017/18 pełniła funkcję  Artysty - rezydenta Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego. Szczególne miejsce w jej repertuarze zajmują dzieła Mieczysława Wajnberga.

Maria Sławek ma w dorobku trzy płyty: w 2012 roku ukazała się rejestracja sonat Schumanna i Prokofiewa, dokonana wraz z pianistą Piotrem Różańskim, wydana przez Grupę Twórczą „Castello”. Trzy lata później artyści nagrali dzieła na skrzypce i fortepian Mieczysława Wajnberga – album, opublikowany przez wydawnictwo fonograficzne CD Accord, został objęty patronatem Programu II Polskiego Radia, otrzymał również bardzo dobre recenzje w prasie polskiej i zagranicznej (m.in. w magazynie The Strad). W 2019 roku ukazał się kolejny album artystki - "Rejoice" nagrany z wiolonczelistą Marcinem Zdunikiem, ponownie dla wytwórni CD Accord.

Maria Sławek od 2009 roku współtworzy i kieruje wyjątkowym i rzadko spotykanym na estradach zespołem kameralnym - sekstetem smyczkowym. Występuje wspólnie z Anną Marią Staśkiewicz, Katarzyną Budnik, Arturem Rozmysłowiczem, Marcinem Zdunikiem i Rafałem Kwiatkowskim  Nagrania z ich udziałem były wielokrotnie prezentowane na antenie Polskiego Radia.

Skrzypaczka w latach 2010, 2013 i 2018 była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (m.in. w ramach programu „Młoda Polska”). Zdobyła Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Krakowa w 2011 roku, znalazła się także wśród laureatów nagrody Solti Foundation.

Maria Sławek jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie od 2011 roku pracuje w Katedrze Skrzypiec i Altówki, obecnie na stanowisku adiunkta. W 2015 roku obroniła doktorat poświęcony sonatom na skrzypce i fortepian Mieczysława Wajnberga. W 2020 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuki. Kształciła się pod kierunkiem wybitnych muzyków – Wiesława Kwaśnego i Dory Schwarzberg (Wiedeń). Swoje umiejętności doskonaliła także pod kierunkiem Kai Danczowskiej, Maxima Vengerova i Wandy Wiłkomirskiej.