Edukacja

Zalecenia i wskazówki dotyczące edukacji na temat II wojny światowej i Zagłady

Na obrazie widzimy zwiedzającą muzeum kobietę.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Oddajemy w Państwa ręce zalecenia dotyczące edukacji na temat II wojny światowej i Zagłady, które zostały przygotowane przez zespół Działu Edukacji Muzeum POLIN. Stworzyliśmy je, bazując na naszych doświadczeniach edukacyjnych oraz na istniejących już zaleceniach wypracowanych przez inne instytucje zajmujące się tymi zagadnieniami. W poniższym dokumencie opisujemy zalecany przez nas sposób edukowania dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 6–18 lat. 

Opisane w dokumencie wskazówki i zalecenia przeznaczone są szczególnie dla nauczycielek i nauczycieli oraz edukatorek i edukatorów pracujących z tematyką II wojny światowej i Zagłady. Mamy jednak nadzieję, że będą one wsparciem także dla rodziców i opiekunów oraz autorek i autorów książek – dorosłych, którzy chcą rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o tej tematyce i pragną, by proces ten przebiegał w sposób bezpieczny.

PDF do pobrania >> 

PDF do pobrania - wersja dostępna >> 

 

 

Prezentowany dokument będą systematycznie uzupełniane o kolejne artykuły poświęcone tej tematyce.
 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl