Koncert

BASTARDA

Trio BASTARDA - muzycy siedzą ze swoimi instrumentami. Od lewej: Tomasz Pokrzywiński (wiolonczela), Michał Górczyński (klarnet kontrabasowy), Paweł Szomburski (klarnet)
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

BASTARDA to zespół powołany do życia przez Pawła Szamburskiego (klarnet), Tomasza Pokrzywińskiego (wiolonczela) oraz Michała Górczyńskiego (klarnet kontrabasowy).

Grupa wydawniczo i środowisko związana z wytwórnią Lado ABC, jest również partnerem międzynarodowego projektu badawczego HERA "Sound Memories. The Musical Past in Late-Medieval and Early Modern Europe". (www.soundme.eu).

Artyści podejmują odważną próbę reinterpretacji muzyki dawnej oraz stworzenia na jej podstawie autorskiego języka dźwiękowego. Kilkusetletnie śpiewy chorałowe, motety, litanie rozbijają niejednokrotnie się na małe odcinki, stale zmieniający się kontrapunkt wczesnej polifonii imploduje w minimalizm, improwizując wokół archaicznych melodii, komponując na ich podstawie nowe utwory - budują pomost łączący odległe w czasie muzyczne światy, docierając do jej uniwersalnego, duchowego wymiaru. Muzyka Bastardy to współczesna, oryginalna wypowiedź artystyczna wsparta na bogatych tradycjach muzycznych.

Bastarda ma w repertuarze trzy płyty: "Promitat eterno", "Ars moriendi" oraz najnowszą – "Nigunim".

  • "Promitat eterno" (Lado ABC 2017), podejmuje wątki muzyki średniowiecznej, a konkretnie pieśni i motetów Piotra Wilhelmiego z Grudziądza (1392 – ok. 1480) jednego z pierwszych kompozytorów tworzących na terenach Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej. Muzycy posiłkując się metodą "viola bastarda", czyli swobodnych skoków między kolejnymi głosami pieśni, improwizując wokół średniowiecznych melodii – osiągnęli niezwykle oryginalny głos w interpretacji muzyki Piotra z Grudziądza.
     
  • "Ars moriendi" (Lado ABC 2019) w całości poświęconemu tematowi śmierci oraz ceremonii pogrzebowej, w której śpiewy chorałowe, psalmy pokutne, litanie, motety przeplatały się podczas całego rytuału w głęboko symboliczny sposób. Bastarda przeistacza ten dawny muzyczny rytuał: kilkusetletnie śpiewy chorałowe rozbijają się na małe odcinki, stale zmieniający się kontrapunkt wczesnej polifonii imploduje w minimalizm. To, co pozostało, to współczesna medytacja nad śmiercią. Opieka merytoryczna oraz dobór repertuaru przygotowane zostały przez wybitnego muzykologa Antonio Chemottiego. Pojawiają się tu min. kompozycje C. Festa, J. Desprez, G. du Fay, C. de Morales.
     
  • "Nigunim" (Multikulti Projekt 2020) trzeci album poświęcony mistycznym pieśniom chasydzkim z XVIII i XIX wieku – nagrany został na żywo w studiu koncertowym im. Witolda Lutosławskiego, w ramach festiwalu "Muzyka Wiary Muzyka Pokoju". Muzycy czerpiąc głównie ze spuścizny chasydzkiej dynastii Modrzyc, a także z muzykologicznych zbiorów Moshe Bieregowskiego – odkrywają piękno dawnych, żydowskich melodii – opracowując je w specyficzny dla siebie sposób i filtrując przez unikatowy, ukształtowany już język zespołu. Dla Bastardy niezwykle inspirująca jest również wewnątrzmuzyczna siła narracyjna Nigunów. Bez słów opowiadają o radości i smutku, o życiu w pełnym spektrum doznań, stanowią niejako istotę chasydyzmu, który zawsze oscylował między oczekiwaniem na koniec świata, a radosną niemal ekstatyczną afirmacją życia.